МЕНТОРИТЕ

Васка Бакларова

Васка Бакларова е сред примерите за успешните млади жени-предприемачи. Тя е креативен основател, управител и генерален мениджър на иновативна немско-австрийска инвестиция за производство на високотехнологични спортни облекла - Виомода България..

Васка Бакларова е основен генератор на идеите и създател на фирма, започнала от нулата. Само в рамките на 7 години Васка успява да изгради екип от 280 служители, който да работи в трите производствени бази и ежегодно да създава уникални модели с високи международни награди за иновации. Тя участва активно в ежедневните процеси във фирмата и пряко следи за изпълняването на поставените проекти.

mentors11