Гена Събева

Гена Събева е основател и председател на „Съвет по предприемачество и стартъп“. Тя е бизнес дама, предприемач и ментор с 30 години професионален опит. Гена Събева заразява хората с желание да създават собствен бизнес.

Виктория Караабова-Стоянова

Виктория Караабова-Стоянова е основател и председател на „Съвет по предприемачество и стартъп“. Тя е предприемач с над 20 годишен опит в сферата на медийни, обществени, културологични и бизнес комуникации.

Васка Бакларова

Васка Бакларова е сред примерите за успешните млади жени-предприемачи.
Тя е креативен основател, управител и генерален мениджър на иновативна немско-австрийска инвестиция – Виомода България.

Антоанета Попова

Антоанета Попова  е дългогодишен предприемач, който успешно управлява милиони инвестиции и обороти и до днес. През 1999 година съвместно с партньори изграждат Петролен терминал и частно петролно пристанище на брега на река Дунав.

Даниела Пеева

Даниела Пеева е председател на УС на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите и собственик на консултантската компания Инвестър Рилейшънс Сървисис ЕООД. Юрист с насоченост капиталови пазари и тяхната регулация, мениджър по връзки с инвеститорите с опит над 15 години.

Юлия Аткова

Юлия Аткова е сред примерите за успешни предприемачи в сектора на образованието.
 
Тя е основател на Частна детска градина и Частно основно училище „Куест“. Училището е иновативно и работи по авторска програма “Етика и толерантност“.

Бойка Георгиева

Бойка Георгиева е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор с дългогодишна практика, собственик и управител на „Одит Консулт Б“ ЕООД.  Сред нейните клиенти са големи предприятия и компании, управляващи мащабни инвестиции.

Мануела Драганова

Мануела Драганова притежава богат бизнес опит, свързан с развитие на мащабни проекти, зад които стоят милиони инвестиции и управление на сложни мажоритарни отношения. Тя е съосновател на платформата Upgrade Academy.

Силвия Василева

Силвия Василева притежава повече от 10-годишен опит в областта на бизнес и дипломатическия протокол.
Участва активно в подготовката и реализацията на редица бизнес и дипломатически делегации на високо равнище.

Петя Белелиева

Адв. Петя Белелиева е специалист в областта на корпоративното, търговско и данъчно право, както и в гражданския процес. Особен интерес за нея имат правните спорове между средни по размер бизнес фирми, свързани с данъчни и търговски казуси. 

Станислава Павлова

Станислава Павлова започва кариерата си в българска фармацевтична компания, а след това дълги години развива козметични брандове в Европа, Азия и Африка. Тя е собственик на SHIMANI Smart Skincare: бранд за луксозна българска козметика.

Лукреция Вани

Лукреция Вани е професионалист с 27 години опит в публичната администрация и в международни организации, координиращи екипи и подпомагащи публичния, частния и третия сектор в проектирането, изпълнението на проекти и в търсене на средства.

Ценка Божилова

Ценка Божилова е утвърден професионалист с над 30-годишен опит в сферата на застраховането и оценяването. Управляващ партньор е на „Адванс Експертни Оценки“ – компания, която изготвя оценки на всички видове активи, в ТОП 3 е на оценителските компании в България.

Мария Кръстева

Инж. Мария Кръстева е почетен председател на Бизнес Лейди. Магистър – измервателна техника, и магистър – ядрена електроника. С клас обучения по ортопедия. Управляващ собственик на „Берг Про България“, вносител на няколко бранда за ортопедични и анатомични стелки.