МЕНТОРИТЕ

Юлия Аткова

Юлия Аткова е сред примерите за успешни предприемачи в сектора на образованието. Тя е основател на Частна детска градина и Частно основно училище „Куест“. Училището е иновативно и работи по авторска програма “Етика и толерантност“.

Юлия притежава над 40 години опит в областта на българското образование и 25 години практика като директор. В момента работи по нов проект, който ще надгради степента на образование на институцията, която управлява до момента.

Юлия Аткова участва в редица благотворителни и социални проекти, за които има и връчен приз „Скритото добро“ на Софийска община, както и „Златно сърце“ на  Бизнес лейди.

Завършала е предучилищна педагогика в Софииски университет, логопедия и мениджмънт на образованието в Нов Български У ниверситет след това. Активан участник е в обществения живот. Членува в няколко бизнес организации, като Асоциацията на частните училища и детски градини /БАЧУ/, BNI България и Бизнес лейди. “.Членува и в международни организации, EURECA и ACSI.

mentors4