FORUM

Аз съм УЧИТЕЛ

Аз съм УЧИТЕЛ

Какво прави учителят?  Обучава деца и ученици на различна възраст, като преподава своите теоретични знания и практически учения. Вдъхновява, мотивира и насърчава учениците да изследват заобикалящия ги свят и възпитава съпричастност и отговорност към процеси и събития в страната и света и планетата, на която живеем. Планира и подготвя уроците, които преподава. Участва в съвети с други учители и срещи с родители. Непрекъснато се усъвършенства професионално.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?Толерантност, търпение, милосърдие, страст, ентусиазъм.
Какви умения трябва да имаш?Умения за работа в екип; за активно слушане; за писмена и вербална комуникация. Упоритост, отговорност и умение за прилагане на съвременни методи в обучението. Емоционална интелигентност
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?Всички предмети в училище са важни. Човекът, който реши да стане учител трябва да избере да се обучава по дисциплини, които самият той харесва и има интерес към тях.
Къде можеш да получиш подходящо образование?За да практикуваш, ти е необходимо висше образование – бакалавър, магистър, доктор, което можеш да получиш в България и в чужбина.
Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?В детски градини, държавни училища, частни училища, колежи, частни школи и центрове. Възнаграждение: 1700 – 2500лв.
Какво е бъдещето на професията?Това е една от малкото професии, при които наистина можеш да промениш живота на другите и да ги насочиш в правилна посока. Поради това професионалното удовлетворение от работата е огромно.
За кого НЕ Е тази професия?  За хора, които не обичат да учат и да общуват с деца.

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО ПОРАСНА?


FORUM

Аз съм ТЪРГОВЕЦ

Аз съм ТЪРГОВЕЦ

Какво прави търговецът?  Познава изключително добре пазара на своя продукт и дава решение. Служи на клиентите си.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?Трябва да обичаш хората, общуването да е удоволствие. Любознателност във всички сфери, но особено в тези, свързани с продукта. Интелигентността е ключова за добрия търговец. Емпатия и адаптивност. Активност и упоритост.
Какви умения трябва да имаш?Да познаваш човешката натура и да успяваш бързо да разбереш събеседника си. Умение за водене на преговори.
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?Всеки предмет, който развива и насърчава изявата. Говоренето пред публика, актьорско майсторство, приложна психология.
Къде можеш да получиш подходящо образование?Търговията е занаят, по-скоро инстинктивно умение, отколкото практическо занимание. Най-добре учи практиката под менторството на изкусен занаятчия.
Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?Навсякъде. Търговските умения са ключови при всяко взаимодействие, което имаме с другите. Когато сте на интервю за работа, търговските ви умения са от изключително значение, както за да ви вземат на работа, така и за да ви платят по-добре.
Какво е бъдещето на професията?Добрите търговци ще са все по-търсена и ценна стока.
За кого НЕ Е тази професия?  За тези, които избират живота им да бъде управляван от друг и друг да взима решенията за тях.

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО ПОРАСНА?


FORUM

Аз съм СЧЕТОВОДИТЕЛ

Аз съм СЧЕТОВОДИТЕЛ

Какво прави ?  Отразява приходите и разходите на Дружеството, дава информация  дали то е на печалба или  загуба и  помага за правилното  управление на  парите.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?  Да бъдеш отговорен, организиран, старателен, с усет към детайла и търпелив.
Какви умения трябва да имаш?  Да развиеш способността си да планираш добре дейността си, да развиеш логическото си мислене и разбира се да можеш да работиш в екип.  
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?  В училище са важни всички предмети. В университета са важни специалностите с насока икономика и по-конкретно счетоводство.
Къде можеш да получиш подходящо образование?  В професионални гимназии по икономика; в колеж; в университет.
Къде можеш да се реализираш? Колко ще получаваш?  Най-често във финансовия отдел на дадено Дружество. Какво ще бъде заплащането на счетоводителя, зависи от няколко фактора, сред които ниво на отговорност, натоварване и квалификацията .
Какво е бъдещето на професията?  Стартиране на използването на изкуствен интелект за автоматизиране на счетоводните процеси, улесняващо ръчното въвеждане на документи.  
За кого НЕ Е тази професия?  За изключително творчески личности, работещи в хаос и безпорядък, които ги дразни рутината  

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО ПОРАСНА


FORUM

Аз съм СПЕЦИАЛИСТ ДИГИТАЛНО БАНКИРАНЕ

Аз съм СПЕЦИАЛИСТ ДИГИТАЛНО БАНКИРАНЕ

Какво прави                 Специалист Дигитално банкиране?Изгражда връзката между клиентските нужди и очаквания и технологичното изпълнение. Има мултидисциплинарна роля – да разбере клиентските нужди от гледна точка на дигиталните приложения; дефинира, описва и документира идеалния дигитален продукт, поставя се в обувките на клиента, докато тества и приема готовото решение.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?Висока аналитичност; гъвкавост и адаптивност; самоконтрол, особено под напрежение; желание за непрекъснато надграждане на познания в сферата
Какви умения трябва да имаш?Умения за бързо вникване в механизма на работа на различни процеси и продукти; за структурирано анализиране на голям обем от данни и информация; за ефективна комуникация
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?Български език, математика; статистика, управленски информационни системи, мениджмънт
Къде можеш да получиш подходящо образование?Необходимо е висше образование, като предпочитаните специалности са Икономика, Финанси, Статистика и иконометрия, Технологии, Организация и управление. Можеш да ги изучаваш навсякъде – в България и в чужбина, в частна или държавна учебна институция
Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?В търговските банки в страната и в чужбина, както и във финансово-технологичния сектор (FinTech) – ролите, свързани с дигитално банкиране са много на брой с относително диверсифицирани направления, според твоите желания и професионални интереси. Възможност за получаване са много: експертни знания и умения, социално-значими личностни компетенции, престиж и високо признание. Професията дава възможности за надграждане в редица тесни специализации с отлични перспективи.
Какво е бъдещето на професията?Професията се развива ежедневно и очакванията са все повече тя да бъде обвързана с новите технологии.
За кого НЕ Е тази професия?  Професията не е за хора, които предпочитат спокойни и предвидими дни или за хора, които не обичат да  работят с технологии – системи, продукти, процеси.

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО  ПОРАСНА?


FORUM

Аз съм ПРЕВОДАЧ

Аз съм ПРЕВОДАЧ

Какво прави преводачът?Извършва превод на устна реч или писмени текстове от един на друг език, най-често от чужд на роден и обратно. Според вида превод, преводачите се разделят в специализацията си на преводачи от един на друг език, жестови преводачи, конферентни преводачи, преводачи-придружители и т.н. Устният превод например се дели основно на два вида – консекутивен (последователен) и симултанен, или още наричан синхронен.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?Да си отговорен, акуратен, с внимание към детайла; предразположение и усет към езиците, вътрешна дисциплина; да си любознателен.
Какви умения трябва да имаш?Да владееш отлично майчиния си език, както и на перфектно ниво чуждия език. Да имаш добра компютърна компетентност, да можеш да боравиш с речници и терминология и да търсиш информация.
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?    В училище важни са хуманитарните предмети (литература, чужд език и др.) плюс компютърна грамотност. Всички филологии в университета биха били подходящи, както и други специалности, в които после може да се специализира (например медицински преводач).
Какво ниво на образование е необходимо и къде можеш да го получиш?Средно образование с владеене на ниво на езика С1 минимум или висше образование – Филология или друга специалност с изучаване на език. Можеш да учиш навсякъде.
Къде можеш да се реализираш?В европейските институции, преводачески агенции, във фирми с чуждестранно участие и пазари, в медии, преводач на книги и др.
Колко ще получаваш?Ако работиш като фрийлансър – според броя преводи. Средно заплатата варира 1000-3000 лв.
Какво е бъдещето на професията?Работата с преводачески инструменти ще ти осигури работа за бъдеще.
За кого НЕ Е тази професия?За хора, които не харесват езиците, работата с думите или самостоятелната работа. Както и хора, които не могат да си организират времето.

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО ПОРАСНА?


FORUM

Аз съм МАСАЖИСТ

Аз съм МАСАЖИСТ

Какво прави масажистът ?  Чрез избор на подходящи масажни движения дава възможност на тялото да стане по-здраво, жизнено и енергично.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?Добра физическа форма, издръжливост и търпение. Да си усмихнат и приветлив, отзивчив и тактичен. Да имаш желание за непрекъснато учене и развитие.
Какви умения трябва да имаш?  Да вдъхваш доверие, увереност и спокойствие. Добри комуникативни умения. Знание на чужди езици. Поддържане на приличен външен вид  добра лична хигиена
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?В училище:  Биология и психология В колеж: Рехабилитатор В университет: Кинезитерапевт
Къде можеш да получиш подходящо образование?  За да практикуваш, трябва да имаш навършени 16 години и завършен минимум 10-ти клас. Можеш да учиш в: Център за Професионално Обучение „Рапакс – Лилия Тодорова“ с възможност за последващо обучение и работа в Масажно студио Mieli;  в Професионална Гимназия по Фризьорство и Козметика „Княгиня Евдокия“, специалност Термални и спа процедури Ако искаш да задълбочиш в лечебната и терапевтичната практика – Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – Рехабилитатор или в НСА  – Кинезетерапевт
Къде можеш да се реализираш? Колко ще получаваш?  Собствена масажна практика; масажни салони, SPA центрове и хотели; сезонна работа на море или планина. В зависимост от уменията и времето за работа – от 20 до 60 лева на час.
Какво е бъдещето на професията? За кого НЕ Е тази професия?  Все повече ще се търсят добри, отдадени на мисията си масажисти, с желание да се развиват.
За кого НЕ Е тази професия?  Не понасяш да докосваш  хора Нямаш желание за постоянно обучение Обичаш сигурността и твърдата заплата

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО ПОРАСНА?


FORUM

Аз съм КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

Аз съм КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

Какво прави кредитният консултант?  Помага на индивидуални клиенти да намерят най-изгодното предложение за кредит, съобразно с нуждите и възможностите им.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?Организираност, отговорност, креативност, коректност.
Какви умения трябва да имаш?  Да „превеждаш“ сложни термини и процеси на разбираем език. Да работиш в екип. Да работиш с хора (крайни клиенти), чиито проблеми да разбираш и решаваш.
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?  В училище най-полезни ще ти бъдат математика, заради необходимостта от изчисляване на параметри по кредитите, както и български език, за да комуникираш умело и разбираемо. В университета от полза ще ти бъдат икономическите специалности като финанси, банково дело и др.
Къде можеш да получиш подходящо образование?  Професията на кредитния консултант е свързана с познаване на имотния и банков пазар и подходящи познания могат да се получат в гимназиите по строителство или икономически науки, както и в аналогичните университети след това.
Къде можеш да се реализираш? Колко ще получаваш?  Реализацията е широко достъпна, както в компаниите кредитни посредници, така и в агенции за недвижими имоти, банки и финансови къщи. Заплащането може да бъде фиксирано или на база изпълнения обем работа. Сам можеш да определяш работното време и месечния си доход, като не рядко надвишава този на опитните IT специалисти.
Какво е бъдещето на професията?Професията на кредитния консултант е сравнително нова за България. В държави като Англия и САЩ ( loan advisor или mortgage broker) се считат за задължителни в процеса на ипотечно кредитиране . Професиите по предоставяне на експертна услуга, които спестяват време и пари на клиентите имат солиден потенциал и бъдеще с развитие.
За кого НЕ Е тази професия?  Не е подходяща за хора, които не обичат да комуникират често с непознати (крайни клиенти).

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО ПОРАСНА?


FORUM

Аз съм ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

Аз съм ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР


Какво прави електроинженерът?  Професията има широко приложение. Едно от перспективните ѝ направления е работата в електроразпределителните компании като например тези от групата Електрохолд. Електроинженерите отговарят за сигурното и надеждно функциониране на всички съоръжения на средно и ниско напрежение по електроразпределителната мрежа. Благодарение на тяхната работа електроенергията достига до крайните потребители и прави възможно нашето ежедневие.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?Любопитство, желание за трупане на знания, отговорност при изпълнение на поставените задачи, прецизност към детайла, организираност.
Какви умения трябва да имаш?На първо място човек трябва да има знания и умения за безопасна работа с електроуреди. Да притежава умения за работа в екип и комуникационни умения. Да бъде организиран, да умее да  управлява проекти, да възлага задачи и да организира добре времето си.
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?Математика, физика,  електротехника, компютърни науки; но дори и хуманитарните предмети са полезни за общата култура на бъдещите електроинженери и мениджъри.
Къде можеш да получиш подходящо образование?Най-подходящо е обучението в професионална гимназия и впоследствие надграждане на образованието във висше учебно заведение с техническа насоченост.
Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?Електроинженерите могат да се реализират във всички компании в сектор енергетика, както и в ютилити компании.
Какво е бъдещето на професията?Тя е в топ 5 най-търсените професии в света. Без нея бъдещето е невъзможно.
За кого НЕ Е тази професия?  Не е за този, който няма желание, интерес и мотивация за развитие.

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО ПОРАСНА?


FORUM

Аз съм ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Аз съм ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Какво прави Директорът за връзки с инвеститорите?  Осъществява връзката между компаниите, набрали капитал на фондовата борса и техните инвеститори, организира срещи на мениджмънта с настоящи и нови инвеститори, презентира компанията, грижи се за обезпечаването на инвеститори с необходимата финансова и нефинансова информация. Контактува с много и интересни хора, пътува в различни страни и континенти.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?Да бъдеш комуникативен, уверен, обективен и да спазваш етични принципи в работата; дисциплиниран и енергичен.
Какви умения трябва да имаш?Да притежаваш отлични ораторски умения и да владееш публиките. Да можеш да работиш под напрежение и понякога при екстремни стресови ситуации
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?В училище: български и английски език, математика, история, философия. Може да избереш юридическо, финансово – икономическо образование, комуникации, маркетинг или връзка с обществеността.
Къде можеш да получиш подходящо образование?Няма специализирано обучение. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България организира Junior IR Class, в който обучава млади хора и им осигурява практика.
Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?В листваните на Българска фондова борса АД компании, както и в чужбина на листваните в Европейския съюз компании. Ще имаш отлично възнаграждение.  
Какво е бъдещето на професията?Тенденции са насочени към превръщането й във водеща корпоративна функция.
За кого НЕ Е тази професия?  За интровертни хора, които не обичат пътуванията и контактите, не умеят да работя в мултинационална среда и финансовата сфера не им допада.

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО ПОРАСНА?


FORUM

Аз съм ДИРЕКТОР РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪНШНИ ПАЗАРИ

Аз съм ДИРЕКТОР РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪНШНИ ПАЗАРИ


Какво прави Директор Разработване на външни пазари?  Контактва нови потенциални клиенти и ги убеждава да опитат услугите и продуктите на фирмата, като изпраща презентации, оферти. За тази цел изготвя списъци с потенциални клиенти. Организира и подготвя участия на изложения в чужбина; посещава изложения и се запознава с потенциални клиенти.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?Да обичаш да се запознаваш и да комуникираш с хора; да обичаш предизвикателствата; да предпочиташ нерегламентираното работно време. Да ти е интересно да научаваш новите казуси и истории, да изпитваш истинско  и искрено любопитство. Да нямаш притеснения да се контактваш пръв.
Какви умения трябва да имаш?Добро владеене на английски език; комуникативност; да завладяваш с присъствието си и да говориш добре; да си интересен събеседник и добър слушател. Да имаш индивидуален подход към всеки клиент и откровен интерес към своя събеседник и наистина да ти е приятно да разговаряш с него.
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?В училище: български, математика, английски и всички други за богата обща култура. В университет: Международни икономически отношения
Къде можеш да получиш подходящо образование?Необходимо е висше икономическо образование с чужд език, което можеш да получиш в УНСС и много други университети в чужбина
Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?Във всяка фирма, която търси клиенти в чужбина и развитие. Колко ще получаваш зависи изцяло от теб и твоите качества, инициативност и резултати.
Какво е бъдещето на професията?Бъдещето на професията е необятно. Колкото държави има в света, толкова пазари може да завладее всяка една фирма с добър и инициативен Директор разработване на външни пазари.
За кого НЕ Е тази професия?  За човек, който иска да стои на едно място, с фиксирано работно време, който търси сигурност и фиксирана заплата.

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО ПОРАСНА?