Ако искате да станете част от екипа на менторите в „Национална менторска програма 2022“ или да подпомогнете програмата по друг начин, свържете се с нас чрез имейл info@mentorite.bg