436428413_922695666529198_487330390012311202_n

Бизнес дами от Велико Търново взеха активно участие в дискусиите за предстоящото въвеждане на ESG критериите

Форумът Дни на Дамска бизнес общност на Менторите БГ, подкрепен от програмата Smart Lady на Първа инвестиционна банка, премина при изключителен интерес и затвърди мисията на организаторите – да развиват предприемачеството и икономическата среда в България


На срещата Дни на Дамска бизнес общност с представители на бизнеса във Велико Търново участваха членовете на Изпълнителния съвет на ДАМСКА БИЗНЕС ОБЩНОСТ и ментори в програмата за жени предприемачи – Гена Събева, Виктория Караабова-Стоянова, Силвия Василева, Мария Кръстева, Мануела Драганова, Ценка Божилова, Антоанета Попова, Росина Тодорова и Катя Маркова, посланик на ДБО за град Пловдив.Срещата, която се състоя на 10 април, откриха Гена Събева и Виктория Караабова-Стоянова, съпредседатели на Съвет предприемачество и стартъп към БТПП. Те изразиха задоволство от големия интерес към форума от страна на бизнеса във Велико Търново.

Форумът бе третият от серията подобни информационни срещи на “Стани Смарт лейди”, целящи повишаване на информираността и популяризиране на активностите на ДБО и Менторите БГ.


Първа среща на „Дамска бизнес общност“ и Менторите БГ с жени предприемачи в Пловдив


Първа среща на Дамска бизнес общност в Стара Загора събра жени предприемачи от различни сфери


На срещата се обсъдиха възможностите за взаимно полезни събития и сътрудничество.
Бизнес дамите от Велико Търново взеха активно участие в дискусиите относно предстоящото въвеждане на ESG критериите, които трябва да покриват компаниите и бизнесът. Новите политики за устойчивост и екологични стандарти им бяха достъпно и нагледно представени от експертите на ПИБ.
Форумът продължи с активен нетуъркинг на чаша вино и елегантен коктейл приготвен от гостоприемните домакини от хотел „Конкорд“.

Предстои на 8 май Дни на Дамска бизнес общност да се проведат в Габрово.


ГАЛЕРИЯ4

Младежките центрове са мощен фактор за въздействие и за работа с младите хора

Те са доказано утвърден инструмент за правене на адекватни младежки политики, категорични са участнииците в Националната конференция „Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове“
Ползовторни дискусии и креативни работни панели, които представиха най-големите предизвикателства пред Международните младежки центрове в България, белязаха третия ден от Националната конференция „Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове“. Мащабният форум се провежда в Стара Загора и се оргинизара от Международен младежки център-Стара Загора по проект BGLD-1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Ролята на Националната мрежа на младежките центрове в младежката политика на национално ниво, бе основна тема на първата сесия от дневната програма. Основен лектор по нея бе Радост Раданова, управител ММЦ Перник и председател на НММЦ – Международен младежки център Перник.Участниците във форума се включиха и в два работни панела, в които бяха коментирани преспективите пред развитието на младежките центрове и младежката работа. Статутът на младежките центрове, тяхната дейност и същност на работа, както и качеството и стандартизирането на младежката работа, са основните предизвикателства, които предстои да намерят своето устойчиво решение. В един от работните панели по тези теми бяха проведени ролеви игри, при които участниците коментираха реални казуси и обсъдиха възможните решения за тях.

Управителят на ММЦ-Стара Загора Моника Тодорова-Стоянова сподели, че досегашната работа на форума е изключително ползотворна. Резултатите,  постигнати досега от Младежките центрове в България, показаха, че те са мощен фактор за въздействие в работата с младите хора, при това не само на местно ниво. Младежките центрове вече са доказан и утвърден инструмент за правене на адекватни младежки политики. Дават възможност да се види какво е реалното и актуално състояние на младите хора и да се чува техният глас по въпроси, които действително ги касаят и вълнуват, допълни управителят на ММЦ-Стара Загора.
В момента е изключително важно да се стигне до универсална обща идея и обща формула какви трябва да бъдат младежките центрове в цялата страна. Надяваме се, че проблематиката ще стана част от закона за младежта. Има много работа, която трябва да се свърши, но тя вече е започната. Голямото предимство на Националната конференция  в Стара Загора, е че събра много заинтересовани страни, даде възможност за диалог между тях, бяха коментирани различни гледни точки, каза още Моника Тодорова-Стоянова.
Тя изтъкна още, че младежките центрови в България са със стандарти, съизмерими на европейско ниво, защото освен ММЦ-Стара Загора, и младежкият центнър в Пловдив притежава европейски сертификат за качество на работа. Това е прецедент в Съвета на Европа – в една държава да има два такива центъра, уточни управителят на ММЦ-Стара Загора.

В досегашната програма на форума участваха активно както представители на националната мрежа на младежките центрове, на вече създадените младежки структури в български градове, така и представители на центровете, които тепърва ще бъдат създадени по Плана за възстановяване и устойчивост.

За нас бе от изключителна важност, че в конференцията взе участие и директорът на Националния фокусен център, който предстои да бъда изграден. Удовлетворени сме и считаме за огромно постижение изразените становища на ръководителите на проектите, по които досега функционират Младежките центрове, коментира Моника Тодорова-Стоянова.Местните власти участваха в панелна дискусия по време на втория ден от конференцията и коментираха ролята на младежките центрове за младежката политика и младежкото участие на местно ниво. В дискусията се включиха Надежда Чакърова, заместник-кмет „Образование и младежки дейности“, Община Стара Загора, Александър Владимиров, заместник-кмет “Култура, спорт, социални и младежки дейности, туризъм и инвестиции“, Община Враца, Владимир Трендафилов, заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, Община Добрич, Михаил Ненов, заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, Община Бургас, Стефан Кръстев, заместник-кмет, Община Перник, Тихомир Антонов, заместник-кмет „Европейска интеграция и икономическо развитие“, Община Монтана.

Имаме гаранция, че местните власти ще търсят единно решение за статута на младежките центрове, както и начин тяхната устойчивост да бъде осигурена. Получихме подкрепата на ръководителите на проектите, по които досега функционират младежките центрове. За нас е удовлетворяващо, че те са припознали ролята на младежките центрове, търсят решения и подкрепят целите, които всички ние си поставяме, допълни Моника Тодорова-Стоянова.Третият ден от Националната конференция „Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове“ завърши с изложение на Националната мрежа на младежките центрове. В него свои изпълнени дейности и проекти представиха Младежки международен център – Бургас; Младежки център – Враца; Младежки център – Габрово; Младежки център – Добрич; Младежки център – Монтана; Международен младежки център – Перник; Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“; както и домакините от Международен младежки център – Стара Загора. На щандовете бяха изложени информационни материали, както и атрактивни рекламни материали, свързани с проектите, осъществени от младежките центрове. Техните представители бяха подготвили интересни презентации, а изложението даде възможност за полезен омбен на опит и на добри практики.


Проектът BGLD – 1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 956 635 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежкия център и увеличаване на многообразието от дейности, насочени към подкрепа за личностното развитие на младите хора.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информация в нея.


www.eeagrants.bg


https://bg-bg.facebook.com/InternationalYouthCenterStaraZagora/


iyc.starazagora.bg


konferencia-04

Национални експерти се фокусират върху младежката политика

Стара Загора поставя началото на развитието на младежкия сектор в България
Национална конференция „Перспективите пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове”събра в залата на хотел „Верея” в Стара Загора водещи експерти от цялата страна. Събитието започна в гр. Стара Загора на 8 април и ще продължи до 11 април, под организацията и домакинството на Международния младежки център към Община Стара Загора. Сред участниците саКрасимир Вълчев, председател на Комисията по образование и наука към НС, Илина Мутафчиева, зам.-председател на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта към НС, Весела Марева, директор на дирекция „Младежки политики” към ММС, заместник-кметовете на общините Бургас, Враца, Добрич, Перник, Монтана, ректорът на ТрУ проф. Добри Ярков, програмни координатори „Младежко развитие и участие“ на УНИЦЕФ, представител от катедра „Публична администрация“ към Софийски университет, управители на ММЦ, социолози, младежкиработници и др.

Форумът е част от проект BGLD-1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора-мисли локално, действай глобално”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи. Основната цел на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежкия център и увеличаване на многообразието от дейности, насочени към подкрепа за личностното развитие на младите хора. Негов ръководител е Надежда Чакърова, зам.-кмет „Образование и младежки дейности” в община Стара Загора.От името на кмета на Стара Загора г-н Живко Тодоров участниците бяха приветствани от зам.-кмета Надежда Чакърова. Всички в тази зала сме обединени от каузата младежките центрове да имат все по-голяма разпознаваемост и все по-устойчиви бъдещи политики, което съм убедена, че ще се случи, каза тя, и пожела успешна и ползотворна конференция.

С колегите от Международния младежки център и Община Стара Загора силно вярваме, че сме част от ключово събитие за младежкия сектор в България, каза при откриването на форума управителят на ММЦ-Стара Загора Моника Тодорова-Стоянова.Тя подчерта, че част от работата на младежките центрове е да съдействат и да подпомагат диалога с различните заинтересовани страни по въпроси, засягащи младите хора. И изрази убеденост конференцията да има конструктивен диалог и положителен резултат.

Илина Мутафчиевасподели вълнението си от разговора относно дългосрочността по отношение на младежката работа, младежките центрове и младежката политика. И припомни мястото на Стара Загора като точка в младежкия сектор още от създаването тук на ММЦ.

Красимир Вълчев отправи поздравления към организаторите на конференциятаи изрази надежда до няколко години в страната ни да има инфраструктура от младежки центрове във всички области. Факт е, че младежката политика не е пълноценна, ако я няма тази инфраструктура, подчерта той. И допълни, че е нужно институционално финансиране, като не пропусна да отбележи и ролята на общините. Поздравления, че сте активни, че помагате младежката политика да се реализира, заяви пред участниците Красимир Вълчев.

Според Мария Василева-Вълова, в Стара Загора се поставя началото на едно истинско развитие на младежкия сектор в България. 

Благодарности към домакините за усилието по полагане основите на бъдещото развитие на младежките центрове в България отправи и Весела Марева. Тези центрове дават възможност на младите хора да работят за своето личностно развитие, да подобряват благосъстоянието си, да почерпят опит, знания и умения. Вярвам, че сме съмишленици в каузата да генерираме идеи и конструктивни решения за бъдещото развитие на младежките центрове и тяхното реализиране в дългосрочен план, каза тя.

Проф. Добри Ярков не пропусна възможността да говори за Тракийския университет и да покани участниците във форума да посетят старозагорското висше учебно заведение.

По време на първия ден от конференцията бяха представени в резюме събития от последната година. Стана ясно, че през август м.г. след форум с представители на осемте града със съществуващи младежки центрове е съставен доклад за състоянието на младежката работа, младежката политика в страната, предизвикателствата, които младежките центрове срещат,  препоръки и перспективи за развитието им. В страната има 8 младежки центрове, изградени по Програма ФАР, предстои да бъдат изградени нови 20.

В последвалото дискусионно студио за перспективите пред развитието на младежките центрове Красимир Вълчев изрази мнение, че младежките центрове следва да се институционализират, да се регламентира статутът им. Деликатният момент е как да направим така, че обхватът на работа на младежките центрове в дадена община да бъде разширен до малките общини, сподели той. Да има подкрепа, устойчиво финансиране от държавния бюджет, тези средства да са заложени, като ангажимент за дофинансиране имат и общините, коментира Вълчев.

Илина Мутафчиевазасегна въпроса за качеството на работа по младежките дейности. Би ми се искало изпълнителната власт да реши къде е сектор „младежи”, сподели тя, като говори и за младежките медиатори, бизнес модели, законови промени, мястото на общините.

Г-жа Вълова каза още, че сега всяка една община решава какъв точно да бъде статутът на младежкия център. За мен първата стъпка е в национален план младежките центрове да бъдат институционализирани към общините, наред с младежката работа и младежките работници. Оттам нататък да се създаде стандарт за качество. Както знаете, ММЦ в Стара Загора е първият в България със знак за качество на Съвета на Европа и това е много сериозен стандарт, върху който може да се стъпи за обосновка на дейностите, подчерта Мария Василева-Вълова.

Вторият ден от националната конференция в Стара Загора продължи със сесии: „Овластяване на младите хора чрез иновации и изграждане на умения:програма UPSHIFT на Уницеф”, „Младежка политика на европейско и национално ниво. Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.” и „Младежка политика на местно ниво”. Предстои и дискусия с представители на местната власт за ролята на младежкия център за младежката политика и младежкото участие на местно ниво.

Акцент в третия ден от форума е перспективата пред развитието на младежките центрове и младежката работа. В последния ден от националната конференция – 11 април, ще бъдат представени резултатите от работата по групи и ще се проведе дискусия за последващи действия.


Проектът BGLD – 1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 956 635 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежкия център и увеличаване на многообразието от дейности, насочени към подкрепа за личностното развитие на младите хора.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информация в нея.

www.eeagrants.bg


https://bg-bg.facebook.com/InternationalYouthCenterStaraZagora/


IMG-392c1247f7e9c768febaacce9a7e4a79-V

Стотици младежи се включиха във форума „Какъв да стана, когато порасна“ 2024

Второто издание на Форум за професионално ориентиране „Какъв да стана, когато порасна“ показа засилен интерес към професионалното и кариерно ориентиране.

Събитието, което се проведе на 23 март 2024 година в Sofia Ring Mall, посетиха стотици младежи, родители и преподаватели. Те се запознаха с особеностите на повече от 20 професии в лични разговори и през споделения опит на дамите участнички във форума.Интерес предизвикаха както традиционните професии като учител и банкер, така и новите и все още не много познати като коуч и директор връзки с инвеститори. На форума бяха представени още професиите: масажист, инструктор по ролер фитнес, организатор на събития, кредитен консултант, офис мениджър, търговец, управител на супермаркет, журналист, предприемач, ватман и шофьор на тролейбус и електро бус, графичен дизайнер, моден дизайнер и интериорен дизайнер.

Интерес към инициативата проявиха както тийнейджъри, на които им предстои продължаващо висше образованиеили работа, така и на по-малки ученици от 5-и и 6ти клас. Те имаха възможността да получат отговори на своите въпроси относно необходимото образование и детайли от различните професии, които да им помогнатв ориентацията и избора на висше учебно заведение, възможности за ранни стажове и бъдещо кариерно развитие. Разговорите с професионалисти и споделянето на лични истории мотивира децата да обърнат повече внимание на своите силни и слаби страни и да работят за личностното си развитие, даде им по-широка перспектива за бъдещето и мотивация да се реализират в България.

Учениците имаха възможността да заявят и индивидуална консултация в Центъра за кариерно ориентиране, която да им помогне да направят информиран избор.

Смисъл и полза да посетят форума намериха и не малко студенти. Те научиха за нови професии, които биха могли да практикуват на база специалностите, които вече са избрали в университетите, както и за възможност за стажове и съпътстваща образованието практика.

Събитието посетиха и родители, които искат да помогнат в избора на своите деца или самите те търсят кариерно преориентиране. Те получиха актуална информация относно профили и професии в системата на средното професионално образование, както и за специалности във висшето образование и за възможностите за реализация.

Младежите търсят не само перспективна и добре платена професия, но и да им харесва, да им дава различни възможности, професия, в която ще се чувстват свободни да работят от различни места и с гъвкаво работно време. – споделиха участници. Те изразиха добрите си впечатления от младите хора, които са любопитни и търсят информация и възможности и са оптимисти, че развитието на професиите ще продължи с новото поколение.

Форум за професионално ориентиране „Какъв да стана, когато порасна“ 2024 откриха: г-жа Гена Събева, Председател на Фондация „ЗА добрите примери в бизнеса“ г-жа Виктория Караабова-Стоянова, Изпълнителен директор на Фондация „ЗА добрите примери в бизнеса“; г-жа София Дамянова, Мениджър на австрийския проект „Дуално обучение в България“/GODUAL; г-жа Ваня Кастрева, Началник на Регионално управление на образованието София-град; г-жа Людмила Герданова, Директор на Център за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране – София; г-жа Михаела Георгиева, Управител на клон София Юг на Първа инвестиционна банка.

За доброто настроение на участници и гости се погрижиха талантливите ученици от Частна професионална гимназия по сценични изкуства АКАТАМУС.

Тази година звездният участник във форума бе Ивана Събева – Мис Свят България 2024. Десетокласничката, която представи страната ни и своята кауза „Независимата жена на 21 век“ на световния конкурс Мис Свят в Индия, вдъхнови връстниците си със своята лична история и ги мотивира да се замислят навреме какви искат да станат и да работят за постигане на мечтите си.

Инициативата се организира от Фондация „ЗА добрите примери в бизнеса“, в партньорство с Проект „Дуално обучение в България“/GODUAL, Регионално управление на образованието – София-град, Център за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране – София, Менторите БГ,  Дамска бизнес общност, Съвет „Предприемачество и стартъп“ към БТПП, и др.

Форума подкрепиха: DM България, Фантастико Груп, Хилти България, Noliconsult.

Генерален спонсор на събитието бе Fibank /Първа инвестиционна банка/.

Организатори и партньори дадоха заявка за продължаване и надграждане на форума и за нови, подкрепящи го инициативи.

Mentorite.bg


ГАЛЕРИЯforum

Какъв да стана, когато порасна? Отговори си на 23 март

Второто издание на Форум за професионална ориентация представя традиционни и нови професии


На 23 март 2023 г., в SofiaRingMall ще се проведе  второто издание на Форум за професионална ориентация „Какъв да стана, когато порасна?“.

Събитието ще бъде официално открито в 11. 00 ч. и ще продължи до 18.00 часа.

Инициативата е насочена към ученици от 7-ми до 12-и клас, както и към техните родители и учители, към студенти и всички, които търсят ново начало и нова професия.

Целта на форума е да запознае аудиторията с различни професии и необходимите за тях знания и умения, с възможностите за реализация и перспективи за развитие; да ориентира младите хора в личния им избор навреме като ги срещне лице в лице с професионалисти от различни сфери и да ги мотивира да живеят и да се реализират успешно в България.

По време на своеобразното изложение на професии зад щандовете, разположени на ниво 1 в  SofiaRingMall, ще застанат успешно реализирали се жени, мотивирани да допринесат за създаването на по-добра бизнес среда чрез лични срещи с бъдещите професионалисти.

Сред професиите, които ще бъдат представени, са както традиционните: учител, масажист, търговец и банкер, така и предпочитаните от младите хора през последните години – графичен дизайнер, моден дизайнер и инструктор и новите и по-непознати – коуч и директор връзки с инвеститорите.

Повече за тези и други професии посетителите ще могат да научат в личен разговор с професионалистите по време на форума. Информация за участващите професии ще бъде достъпна и на сайта на Фондация „ЗА добрите примери в бизнеса“.

По време на форума учениците ще имат и възможността да направят на място тест за кариерно ориентиране и да получат специализирана консултация, която ще им помогне в избора на продължаващо образование и професия.

Специален гост на събитието ще бъде Ивана Събева – десетокласничката, която тази година спечели короната Мис Свят България и представи страната ни и своята кауза „Независимата жена на 21 век“ на световния конкурс в Индия. Тя ще вдъхнови връстниците си със своята лична история и ще ги мотивира да се замислят навреме по въпроса какви искат да станат ида работят за постигане на мечтитеси.

Форум за професионална ориентация „Какъв да стана, когато порасна?“  се организира от Фондация „ЗА добрите примери в бизнеса“,в партньорство със SofiaRingMall, Проект „Дуално обучение в България“/GODUAL, Регионално управление на образованието – София-град, Център за кариерно ориентиране и консултация – гр. София, Дамска бизнес общност, Съвет „Предприемачество и стартъп“ към БТПП. Генерален спонсорна събитието е Първа инвестиционна банка.

Mentorite.bg

dbo-21

Първа среща на Дамска бизнес общност в Стара Загора събра жени предприемачи от различни сфери


Първа среща на социален акселератор Дамската бизнес общност (ДБО) в Стара Загора събра жени-предприемачи от най-разнообразни сфери на дейност. Сред присъстващите инженери, икономисти, юристи, разнородни експерти бяха известни бизнес дами с влияние върху общността от Стара Загора като Мария Жекова, собственик и управител на „Ате пласт” ООД, Теодора Желязкова, търговски директор на „Ате пласт“ ООД, д-р Диана Бушкалова, собственик на дентална клиника за естетична дентална медицина „Мегадент”, Катя Русева, собственик на Частна детска градина „Ян Бибиян” и Частно основно училище „Елин Пелин”, нотариус Антония КоеваЖивка Кондева, управител на Рока недвижими имотикакто и Ивелина Герджикова, Невена Цветкова и др. Събитието бе уважено от Олег Стоилов, председател на УС на ТПП – Стара Загора, ръководителя на ПИБ-Стара Загора Емил Георгиев, ПР-експерта и общественик Тони Куцаров и др. Присъстваха и дами ментори в Национална менторска програма за жени предприемачи 2024, сред които Мария Велева, Ценка Божилова, Румяна Николова, арх. Емилия Попова, Биляна НиколоваКатя Маркова, посланик на ДБО в Пловдив.

Основната цел на събитието – Ден на Дамска бизнес общност в Стара Загора, бе да запознае дамите с нормативните изисквания и задължения за бизнеса във връзка с устойчивостта, както и с устойчиви продукти на финансиращите институции и добри практики за устойчиви решения в различните индустрии.

Срещата откри Виктория Караабова-Стоянова, съпредседател на Съвет „Предприемачество и стартъп“ към БТПП и съорганизатор на Национална менторска програма за жени предприемачи. Тя приветства участниците в първата среща на Дамската бизнес общност в Стара Загора и представи организаторите от социален акселератор ДБО. Тук ни доведе една мечта, която се роди преди 4 години от една изключителна жена – Гена Събева, която цял живот помага и подкрепя дамите, преследващи своя успех, сподели Виктория Караабова-Стоянова.

Нашите срещи в страната започнаха от Пловдив, днес сме в Стара Загора, през месец април ще бъдем във Велико Търново, а през месец май в Габрово. Целта ни е да разкажем на всички жени, които имат желание да започнат бизнес, какво могат да направят, сподели Гена Събева, съпредседател на Съвет „Предприемачество и стартъп“ към БТПП и организатор на Национална менторска програма за жени предприемачи. Искаме да мотивираме и дамите, които вече имат бизнес, как могат да помогнат, да се включат в програмата и да работим заедно. Нашата мисия е развитие на предприемачеството в България.

Тази година в менторската програма на Менторите.БГ сме 23 жени с установен бизнес, а започнахме 8. Идваме да се запознаем с дамите тук, да сме полезни с нашия опит и знания. Имаме всякакви форми на партньорства, какви ли не събития. Най-близкото – „Какъв да стана, когато порасна”, е на 23 март в София, където представяме професиите си – предприемач, търговец, инженер, журналист, инфлуенсър… Преди години си мислех, че за визия и ценности говорят фирми, които нямат работа. Сега съм сигурна, че без мисия, визия, ценности, фирмата би съществувала, докато съществува нейният основател. След това няма как да продължи. Сред ценностите ни са готовността за споделяне на опит и оказването на подкрепа, отговорност, доверие, почтеност. Всяка година има 50 нови дами, които преминават през менторската програма. Вече имаме и посланици в различни градове на страната, обясни Гена Събева, която е и част от Изпълнителния съвет на ДБО.  Женско предприемачество, образование и бизнес са трите основни направления, по които работим, допълни Събева. Тя разказа и за конкретни начинания, предстоящи събития и дейности по всяко от тях.  

Последва кратко представяне и запознанство с всяка от дамите участници във форума, след което Илона Станева от ПИБ, директор Дирекция „Маркетинг и реклама“, представи програмата Smart Lady на ПИБ, предимствата й пред останалите кредитни продукти на пазара и нейното развитие за шестте години присъствие на пазара.  

Бяха изнесени интересни данни от проучване на дамите от бизнеса в България. Оказва се, че 87% от жените, които правят бизнес у нас, са с висше образование, 40% от тях имат и второ висше образование и допълнителни квалификации. Това в Европа го няма. В Швейцария например, едва 40% от жените, които стартират и развиват бизнес, са с диплома за висше образование. Българката е умна, красива и талантлива, подчерта Илона Станева. Това, което ни отличава още, е, че 67% от жените у нас стартират малко по-късно бизнес – на осъзната възраст /30-49 години/, в сравнение с колежките си от Европа. Там обикновено това се случва, още след като завършат училище. Интересен факт е и че 20% от българките управляват бизнеса си в съдружие със съпрузите си, а други 20% се доверяват на партньор – жена, допълни Илона Станева.   

Статистиката сочи, че над 1100 са възползвалите се от програмата Smart Lady на ПИБ. Устойчивият фонд е подкрепил 6 дами с идеи да ги развият, отпуснатите кредити са за над 120 млн. лв.

Стана ясно, че в менторската програма са включени и се обучават, благодарение на сътрудничеството с ООН и Комитета по бежанци, 3 дами със статут на бежанци. Те са от Афганистан, Йемен и Украйна, вече имат бизнес, а някои от тях са и работодатели.

От миналата година в ПИБ е въведен допълнителен модул с фокус върху устойчивия бизнес. Участниците в срещата се запознаха с принципите, новите изисквания, които предстои да бъдат въведени към бизнеса, както и облекченията, които всеки може да получи, ако премине стъпка по стъпка към правенето на устойчив бизнес. Бяха обсъдени актуални теми и тенденции, относно въвеждането на новите екологични и ESG стандарти. Те засягат не само инвестирането, но и оценката и потенциала на компаниите. Даниела Пеева, експерт ESG, и Иван Симеонов от ПИБ подробно и на достъпен език запознаха присъстващите с възможните предизвикателства, които очакват фирмите при несъобразяване на дейността им с регламентите. 

ПИБ изненада приятно дамите, като след разиграна томбола една от тях – Мария Велева, ментор в Национална менторска програма 2024, стана притежател на специална монета, посветена на Годината на Дракона.

Организатори на Ден на Дамска бизнес общност в Стара Загора са социален акселератор „Дамска бизнес общност“ към Съвет „Предприемачество и стартъп“ на БТПП, Менторите.БГ, фондация „ЗА добрите примери в бизнеса“, с подкрепата на програмата „Smart Lady“ на Първа инвестиционна банка.

Първото събитие от този формат се проведе в Пловдив, а след Стара Загора предстоят форуми в Габрово на 10.04.2024 г., и във Велико Търново – на 8.05.2024 г.

Mentorite.bg, Дима ТОНЕВА


ГАЛЕРИЯdbo-plovdiv 04

В Ден на Дамска бизнес общност в Стара Загора дискутират добри практики за устойчиви решения в индустрията

Ден на Дамска бизнес общност ще се проведе в Стара Загора на 13 март. Събитието започва в 14.30 часа в конферентната зала на Бест Бутик Хотел. Сред акцентите в програмата на форума ще бъдат нормативните изисквания за бизнеса – екологичните, социалните и управленските стандарти във връзка с устойчивостта, както и споделяне на добри практики за устойчиви решения в различните индустрии. Темата е изключително актуална за Старозагорски регион предвид предстоящия плавен преход и трансформации в икономиката. Ще бъдат дискутирани важни регламенти и правила, които ще насърчат българските предприемачи и ще им помогнат да преустроят компаниите според новите условия, изискващи от тях да са отговорни пазители на околната среда и да прилагат добри корпоративни практики.Форумът е насочен предимно към жените в бизнеса, тъй като един от организаторите му – социален акселератор „Дамска бизнес общност“, има за цел да подкрепя активното включване на жени в различни индустрии, като те създават собствени компании по модерен и устойчив начин. Последни изследвания в Европа показват, че компаниите, в които имат повече жени на ръководни позиции, са по-социално ориентирани и насочени към опазване живота и здравето на общността. Статистиката сочи, че при компаниите, управлявани от дами, има по-стриктни и категорично разписани правила и процедури за опазването на околната среда.

За нормативни изисквания и задължения за бизнеса във връзка с устойчивостта ще говорят Даниела Пеева, експерт устойчиво развитие и представител на Менторите.БГ, и Иван Симеонов, директор Дирекция „Устойчиво развитие“ в ПИБ.

В един от панелите на форума е предвидено запознаване с дейността на социален акселератор „Дамска бизнес общност“. Програмата, целите и проектите на ДБО ще бъдат представени от Гена Събева, председател на ДБО, и Виктория Караабова-Стоянова, Съвет „Предприемачество и стартъп“ към БТПП.

Илона Станева, директор Дирекция „Маркетинг и реклама“ на ПИБ, ще представи продуктът „Smart Lady” и предимствата му пред останалите кредитни продукти на пазар.

Организатори на Ден на Дамска бизнес общност в Стара Загора са социален акселератор „Дамска бизнес общност“ към Съвет „Предприемачество и стартъп“ на БТПП, Менторите.БГ, фондация „ЗА добрите примери в бизнеса“, с подкрепата на програмата „Smart Lady“ на Първа инвестиционна банка.

Първото събитие от този формат се проведе в Пловдив, а след Стара Загора предстоят форуми в Габрово на 10.04.2024 г., и във Велико Търново – на 8.05.2024 г.

Mentorite.bg

manuel

Във „Вечери на жената предприемач“ през февруари: Мануел Круменахер разказва как да направиш бизнеса си разпознаваем и успешен

На 23 февруари в събитието, организирано от социален акселератор „Дамска бизнес общност”, ще гостуват още предприемачът Сълзица Борисова и етнографът Светлана Радева


Социален акселератор “Дамска бизнес общност” организира поредното събитие от инициативата „Вечери на жената предприемач”, което ще се проведе на 23 февруари 2023 г. от 18.00 ч. в Български културен център (ул. „Веслец“ 13, София).


Гост-лектор на ежемесечния формат през месец февруари ще бъде Мануел Круменахер, който ще представи лекция на тема: „Как да направиш своя бизнес разпознаваем и успешен“. Пред участниците в събитието той ще се сподели какво е важно за развитието на успешен бизнес – от идеята и целите, бранда, открояваща се интернет страница и имейл адрес, до подходящата дигитална визитка, успешното представяне на изложения и панаири и LinkedIn – мрежата за професионалисти.

Мануел Круменахер е швейцарец, който през 1993 г. идва за първи път в България, за да види за няколко месеца страната на съпругата си … и вече над 30 години живее тук. Първата българска дума, която научава е глаголът „чакам“, във всички възможни форми. И към момента от няколко години чака българско гражданство.

В Швейцария той оставя немска корпорация с безупречен ред и асистенти за всичко… и изгражда тук свой бизнес от нула. Казва, че България е най-добрият университет за живот – учиш как да създаваш, как да падаш, как да губиш, как да ставаш пак, как да спечелиш и … как да оцеляваш, и то с радост. Мануел създава консултантски бизнес за западни компании, които искат да влизат на българския пазар. Преди 11 години реализира малка своя мечта и създава софтуерна фирма. Първите 10 години фирмата работи за клиенти, главно от DACH региона. А от миналата година се насочва все повече към собствени продукти. На „Вечери на жената предприемач“ на 23 февруари, той ще представи първата си рожба – Qfecard – дигитална визитна картичка.


Сълзица Борисова се включва в Менторската програма за жени предприемачи през 2022 г. в точния момент, малко след като създава SABOR by Salzitsa Borisova – българския бранд за елегантни облекла, който омайва света с хубостта на девойка и устойчивостта на Балкана


На ежемесечния формат на ДБО през февруари е предвидена и тематична среща, организирана от посланика на ДБО за Бургас – Сълзица Борисова. Тя ще разкаже за пътя си на предприемач и за ползите от участието й в Националната менторска програма за жени предприемачи, Випуск 2022. Пред аудиторията Сълзица ще представи и нейния гост – дама, която отдава живота си на аналогичната мисия да опази българското – етнографа Светлана Радева. Светлана е издател на списание „Изживей България“.

В навечерието на пролетните празници Баба Марта и Деня на Свободата, двете дами ще споделят какво ги мотивира да ръководят бизнесите си, отдадени на идеята – да се опази българското наследство. По време на вечерта участниците ще имат възможност да се докоснат до автентични ръкоделия и още нещо!, казват организаторите.

По време на февруарската Вечер на жената предприемач отново ще има възможност за среща с менторите от Национална менторска програма и участничките от настоящия и минали випуски. Предвидени са нетуъркинг и свободна дискусия.

Поради ограничения брой места е необходимо да НАПРАВИТЕ РЕГИСТРАЦИЯ за участие в събитието НА:

https://forms.gle/erVBsV92YT2KmsHR8


Допълнителна информация и още подробности за „Вечери на жената предприемач“ на 23 февруари 2024 г.:

https://www.facebook.com/events/433380599026374


 „Вечери на жената предприемач“ се организира от Социален акселератор „Дамска бизнес общност”, Менторите БГ, Фондация „ЗА добрите примери в бизнеса“ и Съвет „Предприемачество и стартъп“ към БТПП. Форматът от ежемесечни тематични събития цели обмяна на идеи и контакти, взаимна подкрепа, информираност и мотивация за започване, утвърждаване и (или) надграждане на бизнес. Темите и гостите подкрепят и допринасят за личностно развитие и израстване на професионалистите и предприемачите в България.

1

Първа среща на „Дамска бизнес общност“ и Менторите БГ с жени предприемачи в Пловдив


Социален акселератор “Дамска бизнес общност” (ДБО) и Менторите БГ проведоха първата си среща с жени предприемачи от Пловдив. На форума под надслов “Стани Смарт лейди. Устойчиви практики за успешен бизнес” бяха обсъдени актуални теми и тенденции, касаещи необходимостта от въвеждането на новите екологични и ESG стандарти (еnvironmental, social, and governance). Те се отнасят както към инвестирането, така и към оценката и потенциала на компаниите. 

Модератор на дискусията бе Даниела Пеева, експерт ESG и председател на Асоциацията на директорите за връзка с инвеститори на компаниите, листвани на борсата. Тя подробно и на достъпен език запозна участниците с възможните предизвикателства, които очакват фирмите при несъобразяване на дейността им с регламентите. 

Присъстващите на форума се обединиха около идеята, че почти няма да остане сектор или вид бизнес, на когото още през 2025 г. да не се наложи да обмисли решения и за преструктуриране на бъдещата си дейност. Въпрос на месеци е да стане абсолютно наложително както познаването, така и спазването на регламентите. Изключително важно и задължително за всеки, който иска да развива международни пазари или да търгува със суровини и материали, е, не само да се съобрази, но и да прилага определени екологични, социални и управленски стандарти. ESG инвеститорите вече искат да се уверят, че компаниите, които финансират, са отговорни пазители на околната среда, прилагат добри корпоративни практики и са ръководени от отговорни мениджъри. 

На срещата дамите от Изпълнителния съвет на „Дамска бизнес общност“ към Съвет „Предприемачество и стартъп“ към Българска търговско-промишлена палата (БТПП) запознаха присъстващите с активностите и програмата на Съвета, както и с постигнатите досега резултати. 

“И тази година приехме в Националната менторска програма за жени предприемачи дами от цялата страна. На стартиралото четвърто издание през януари посрещнахме 57 дами участници, които ще черпят опит и знания от 23 ментори, все успешни и ярки жени с богата бизнес експертиза. Надяваме се, днес да поставим началото на активно и ползотворно сътрудничество с вас, бизнес дамите от Пловдив”, заяви Гена Събева председател на „Дамска бизнес общност“ и член на ИБ на БТПП. 

“Не е случайно, че нашето първо събитие извън София е точно тук. Пловдив освен, че е красив и проспериращ град, е пример и по отношение на това, колко много успешни бизнеси се ръководят и развиват от дами. Това е една от нашите мисии – да показваме добрите примери и да подкрепяме връзките между лидерите”, каза Виктория Караабова-Стоянова, съпредседател на Съвет „Предприемачество и стартъп“ към БТПП. 

На срещата официални гости бяха дамите от Изпълнителния съвет на „Дамска бизнес общност“, менторите Румяна Николова, Юлия Аткова, Силвия Василева, Теодора Дишлиева, Ценка Божилова, арх. Емилия Попова, както и представители на местната власт, медии, финансисти от Първа инвестиционна банка и програмата Smart Lady, партньори и експерти. 

С елегантен коктейл и много нови идеи и контакти завърши срещата в Пловдив.

Следващото събитие на „Дамска бизнес общност“ ще се проведе на 13 март в Стара Загора.

Mentorite.bg


ГАЛЕРИЯlogo-dbo

Жени предприемачи обменят добри бизнес практики в Пловдив

На 7 февруари от 14.30 часа в хотел „Хилтън“ в Пловдив жени предприемачи, представители на различни индустрии, ще се срещнат за дискусия на тема “Стани Смарт лейди. Устойчиви практики за успешен бизнес”.

Организатор на форума е първият в страната социален акселератор Дамска бизнес общност към Съвет „Предприемачество и стартъп“ на БТПП и Менторите.БГ.

Очаква се срещата освен за споделяне на добри практики, да подпомогне и с контакти и съвместни проекти на дамите в бизнеса.

На срещата ще присъстват дами, развиващи успешен собствен бизнес и с компании с принос за Брутния вътрешен продукт на страната. В предвидените два панела освен предприемачи, ще се включат и експерти, финансисти и представители на местната власт.Организаторите – дамите от Изпълнителния съвет на “Дамската бизнес общност” към Съвет „Предприемачество и стартъп“ на БТПП, имат за цел да провокират активен диалог в икономическата среда в България. Вярваме, че информираността по отношение на новите изисквания към бизнеса и индустриите ще помогне за по-правилния и плавен преход на компаниите. Нашата цел е да подкрепим дамите, да ги срещнем, за да могат да споделят и обменят опит и идеи за въвеждането на устойчиви екологични практики в бизнесите си, казват организаторите.

По време на дискусията ще бъдат коментирани промените в законодателството и европейските стандарти и предизвикателствата пред всички индустрии да търсят всевъзможни устойчиви решения за намаляване въглеродния отпечатък и минимизиране на въздействието върху околната среда. Ще бъдат дискутирани и възможни решения за гъвкавост по отношение на преструктурирането и оптимизирането на бизнес процесите.

Темата на дискусията е изключително актуална и касае всички бизнеси, дори и малките. Бъдещото неспазване на екологичните и устойчиви практики ще ги изправи пред рискове от санкции заради несъобразяването с европейските регламенти. Неглижирането на грижата за околната среда и здравето на хората в и около бизнеса, вече носи осезаем риск за влошаване на репутацията на организациите и те често губят доставчици, партньори и достъп до пазара.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програмата Smart Lady на Първа инвестиционна банка.

Подобни форуми, организирани от социален акселератор Дамска бизнес общност, ще се проведат в следващите месеци в Стара Загора – на 13 март, в Габрово – на 10 април, и във Велико Търново – на 8 май 2024 г.

Mentorite.bg