Форум за професионална ориентация „Какъв да стана, когато порасна?“

Дата на провеждане: 23 март 2024 година, 11.00 – 18.00 часа

Място: Sofia Ring Mall

Формат: Изложение

Застанете зад професията си! Популяризирайте я! Рекламирайте я!

А с нея и Вашия бизнес.

Нека децата знаят и направят своя информиран избор навреме!

Местата са ограничени. Всяка професия ще бъде представена с един единствен щанд и участник.Форум „Какъв да стана, когато порасна?“ е насочен към ученици от 7-ми до 12-ти клас, както и към техните родители и учители, към студенти и всички, които търсят ново начало и нова професия.

Целта на инициативата е да запознае аудиторията с различни професии /не само упражнявани от жени/, с техните особености, необходими знания и умения за практикуването им и възможностите за реализация; да ориентира младите хора в личния им избор за развитие, да ги срещне лице в лице с професионалисти от различни сфери и да ги мотивира да живеят и да се реализират успешно в България.

Първият по рода си в България Форум за професионална ориентация „Какъв да стана, когато порасна?“ се организира от Фондация „ЗА добрите примери в бизнеса“, в партньорство със Sofia Ring Mall, Проект „Дуално обучение в България“/GODUAL, РУО – София, Център за кариерно ориентиране и консултация – гр. София, Дамска бизнес общност, Съвет „Предприемачество и стартъп“ към БТПП, и др.


Условия за участие:

Участие във форума могат да вземат само жени от различни бизнес области и с различни професии.

По време на форума участниците не са в конкуренция по между си. Всяка професия ще бъде представена с един единствен щанд и участник. Правото за участие е на първия потвърдил, одобрен от организаторите и заплатил такса участие.

Участниците се ангажират да бъдат отговорни и да се съобразят с предварителните изисквания за представяне на професиите. Всеки, получил потвърждение за участие от организаторите, ще получи и формуляр за представяне на професията.

Форма на участие:

С щанд, брандиран с името на форума и професията, осигурен от организаторите.

Участниците могат да рекламират и индиректно своя бизнес – да разменят визитки и раздават маркетингови материали на посетителите. НЕ се позволява: поставянето на фирмени ролбанери, допълнително брандиране на щанда, осъществяването на продажби и други дейности, които не са в съответствие с форума.

Защо да участвате?

• За да популяризирате своята професия и своя бизнес пред широка аудитория

• За да създадете нови контакти и намерите нови възможности за Вашия бизнес.

Скъпи дами, с участието си във форума Вие не само представяте своята професия, а доказвате отговорността си към бъдещето на България, подкрепяте и подпомагате изграждането на по-добри, знаещи и можещи личности, които да се реализират тук, в България. Участвайки, Вие допринасяте за създаването на по-добра бизнес среда и качествени професионалисти.

За повече информация относно форума и такса участие:

имейл: zadobriteprimerivbiznesa@gmail.com

телефон: +359899460306

Катина Стойчева