Условия за участие във Форум „Какъв да стана, когато порасна?“

Участие във Форум „Какъв да стана, когато порасна?“ могат да вземат само жени от различни бизнес области и с различни професии.

По време на форума участниците не са в конкуренция по между си. Всяка професия ще бъде представена с един единствен щанд и участник. Правото за участие е на първия потвърдил, одобрен от организаторите и заплатил такса участие.

Участниците се ангажират да бъдат отговорни и да се съобразят с предварителните изисквания за представяне на професиите. Всеки, получил потвърждение за участие от организаторите, ще получи и формуляр за представяне на професията.


Форма на участие:

С щанд, брандиран с името на форума и професията, осигурен от организаторите.

Участниците могат да рекламират и индиректно своя бизнес – да разменят визитки и раздават маркетингови материали на посетителите. НЕ се позволява: поставянето на фирмени ролбанери, допълнително брандиране на щанда, осъществяването на продажби и други дейности, които не са в съответствие с форума.

Защо да участвате?

• За да популяризирате своята професия и своя бизнес пред широка аудитория

• За да създадете нови контакти и намерите нови възможности за Вашия бизнес.