Таня Скринска е предприемач, който вече над 16 години управлява собствен международен бизнес, свързан с фрахтоване, интермодален и мултимодален транспорт. Компаниите й разполагат с офиси и логистични бази в България и Чехия.
Професионалния си път започва в представителството за медицинска техника на Olympus и Aloka за България.

Таня Скринска участва в множество конференции и кръгли маси, свързани с транспорт, здравеопазване и образование.

Тя е два пъти лауреат на най-престижната награда за стил и професионален успех “БГ Модна икона” в категория “Бизнес”.

Таня Скринска е пример и вдъхновение за много млади хора. Казва, че е изключително важно един ръководител да има силна гражданска и социална позиция.

Като своя лична мисия и кауза приема подкрепата и обучението на млади хора, които мечтаят да се реализират и развиват в България.
Ангажирана е с редица социални и благотворителни каузи, като най-близки до сърцето й са тези в подкрепа на деца със специални потребности, в подкрепа на деца в неравностойно положение, в подкрепа на възрастни хора и на талантливи младежи.

От началото на 2024 г. ще бъде лектор в менторската програма на “Съвета по предприемачество и стартъп” към Българската търговско-промишлена палата.