Румяна Николова e инженер с дългогодишна практика в сферата на продажба на бързооборотни стоки и услуги. От 14 години тясно специализира в областта на продажбата на инвестиционни диаманти и бижута с диаманти. Работи с марката „Кашарел“.

Особен интерес в последно време има и към криптосвета.
Притежава задълбочени познания и в областта на личностното развитие.

Любител на пътувания, на морето и риболова. Работата й е така организирана, че да може да живее и работи почти половин година на море.