Резултатите от националната конференция за младежки политики ще бъдат обобщени и представени в експертен доклад


Националната конференция „Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове“, която се проведе в Стара Загора, приключи своята успешна работа на 11 април. При закриването на форума организаторите обявиха, че на база на идеите и предложенията след дискусиите и работните панели, ще бъде изготвен експертен доклад. Документът ще бъде представен пред местни и държавни институции.

Основната цел на националната конференция бе намирането на решения за бъдещето на младежките центрове след приключване на програмния период. Очакваме становището на Министерството на младежта и спорта и вярваме, че ще бъдат заложени средства за дейностите на младежките центрове и за развитие на младежката работа. Това сподели в последния ден на форума Надежда Чакърова, зам.-кмет на община Стара Загора и ръководител на проект „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“.На работната сесия на 11 април бяха представени обобщени данни от работата на 4-те групи. Те бяха създадени по време на форума по четири ключови теми – статут на младежките центрове, дейност и същност на работата на младежките центрове, качество и стандартизиране на младежката работа, и комуникация на  младежките центрове с общността. Участниците в работните групи представиха обобщение на своите идеи и предложения и дискутираха най-важните акценти от тях.Благодаря на всички, които взехте активно участие в националната конференция и ви поздравявам за резултатите, които постигнахте, като споделихте вашите виждания за институционализацията на младежките центрове в страната, заяви на официалното закриване на конференцията Георги Симеонов, директор на дирекция „Европейски програми и протокол“ в Община Стара Загора и координатор на проект „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“.

Считам, че е изключително важно резултатите от срещата в Стара Загора да бъдат обобщени в експертен доклад, който ще изготвим и ще изпратим до местни и държавни институции в България с резюме на добрите идеи. Така те ще се запознаят с позицията на истинската сила, която представляват младежките центрове и младежките работници в страната. Убеден съм, че всички стереотипи и недооценяването на важността на младежката работа, ще бъдат преодолени и ще вървим успешно напред. Вярвам, че младежките центрове помагат и ще продължат да помагат на младите хора да станат активни граждани и истински личности в нашето общество, с отношение към всичко, което се случва. Благодаря на Мария Вълова, ръководител на програмния оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ към МОН, която ни подкрепи за настоящата национална конференция. Сигурен съм, че резултатите, които виждаме днес, са доказателство за това добро решение, допълни Георги Симеонов.

Участниците в националната конференция отправиха специални благодарности към Община Стара Загора и към управителя и екипа на ММЦ-Стара Загора за добрата организация на форума. Те бяха категорични, че това е едно от най-значимите събития по темата, отличаващо се с множеството приобщени институции, задълбочената работа и достигнатите крайни резултати. Доказателство за това е и че всички участници в националната конференция дадоха своя значим принос в целия процес по търсене на решения.В стила на иновативните практики представителите на младежките центрове написаха на листче своето обещание към младите хора, с които работят. Техният ангажимент е да изпълнят дадената дума след националната конференция в Стара Загора.

Националната конференция „Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове“ бе организирана от Община Стара Загора и Международен младежки център-Стара Загора по проект BGLD-1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.


Проектът BGLD – 1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 956 635 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежкия център и увеличаване на многообразието от дейности, насочени към подкрепа за личностното развитие на младите хора.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информация в нея.


www.eeagrants.bg


https://bg-bg.facebook.com/InternationalYouthCenterStaraZagora/


iyc.starazagora.bg

Comments are closed.