Пейя Стойнова е първият и най-голям франчайз партньор на ВИТ-Борса за матраци. По образование е инженер, по душа – търговец. Определя се като успешен търговец, като зад това стоят 12 години опит, надграждане на знания и умения с фокусирани обучения и личностно развитие. Но най-вече разбирането й, че „човек няма как да бъде добър търговец, ако първо не е добър човек, осъзнат човек“.

Собственик и управител на ВИТ – Борсата за матраци, Младост, Пейя Стойнова става през 2011 година. До тогава е част от семейния бизнес на родителите си и няма никаква представа що е то франчайз. Всъщност, признава, че й е трябвало доста време да разбере този модел в бизнеса и че самата ВИТ – Борсата за матраци се оформя като франчайз естествено, с поемането от нея на вече съществуващия втори магазин на фирмата в столичния квартал „Младост“.