konferencia-04

Национални експерти се фокусират върху младежката политика

Стара Загора поставя началото на развитието на младежкия сектор в България
Национална конференция „Перспективите пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове”събра в залата на хотел „Верея” в Стара Загора водещи експерти от цялата страна. Събитието започна в гр. Стара Загора на 8 април и ще продължи до 11 април, под организацията и домакинството на Международния младежки център към Община Стара Загора. Сред участниците саКрасимир Вълчев, председател на Комисията по образование и наука към НС, Илина Мутафчиева, зам.-председател на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта към НС, Весела Марева, директор на дирекция „Младежки политики” към ММС, заместник-кметовете на общините Бургас, Враца, Добрич, Перник, Монтана, ректорът на ТрУ проф. Добри Ярков, програмни координатори „Младежко развитие и участие“ на УНИЦЕФ, представител от катедра „Публична администрация“ към Софийски университет, управители на ММЦ, социолози, младежкиработници и др.

Форумът е част от проект BGLD-1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора-мисли локално, действай глобално”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи. Основната цел на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежкия център и увеличаване на многообразието от дейности, насочени към подкрепа за личностното развитие на младите хора. Негов ръководител е Надежда Чакърова, зам.-кмет „Образование и младежки дейности” в община Стара Загора.От името на кмета на Стара Загора г-н Живко Тодоров участниците бяха приветствани от зам.-кмета Надежда Чакърова. Всички в тази зала сме обединени от каузата младежките центрове да имат все по-голяма разпознаваемост и все по-устойчиви бъдещи политики, което съм убедена, че ще се случи, каза тя, и пожела успешна и ползотворна конференция.

С колегите от Международния младежки център и Община Стара Загора силно вярваме, че сме част от ключово събитие за младежкия сектор в България, каза при откриването на форума управителят на ММЦ-Стара Загора Моника Тодорова-Стоянова.Тя подчерта, че част от работата на младежките центрове е да съдействат и да подпомагат диалога с различните заинтересовани страни по въпроси, засягащи младите хора. И изрази убеденост конференцията да има конструктивен диалог и положителен резултат.

Илина Мутафчиевасподели вълнението си от разговора относно дългосрочността по отношение на младежката работа, младежките центрове и младежката политика. И припомни мястото на Стара Загора като точка в младежкия сектор още от създаването тук на ММЦ.

Красимир Вълчев отправи поздравления към организаторите на конференциятаи изрази надежда до няколко години в страната ни да има инфраструктура от младежки центрове във всички области. Факт е, че младежката политика не е пълноценна, ако я няма тази инфраструктура, подчерта той. И допълни, че е нужно институционално финансиране, като не пропусна да отбележи и ролята на общините. Поздравления, че сте активни, че помагате младежката политика да се реализира, заяви пред участниците Красимир Вълчев.

Според Мария Василева-Вълова, в Стара Загора се поставя началото на едно истинско развитие на младежкия сектор в България. 

Благодарности към домакините за усилието по полагане основите на бъдещото развитие на младежките центрове в България отправи и Весела Марева. Тези центрове дават възможност на младите хора да работят за своето личностно развитие, да подобряват благосъстоянието си, да почерпят опит, знания и умения. Вярвам, че сме съмишленици в каузата да генерираме идеи и конструктивни решения за бъдещото развитие на младежките центрове и тяхното реализиране в дългосрочен план, каза тя.

Проф. Добри Ярков не пропусна възможността да говори за Тракийския университет и да покани участниците във форума да посетят старозагорското висше учебно заведение.

По време на първия ден от конференцията бяха представени в резюме събития от последната година. Стана ясно, че през август м.г. след форум с представители на осемте града със съществуващи младежки центрове е съставен доклад за състоянието на младежката работа, младежката политика в страната, предизвикателствата, които младежките центрове срещат,  препоръки и перспективи за развитието им. В страната има 8 младежки центрове, изградени по Програма ФАР, предстои да бъдат изградени нови 20.

В последвалото дискусионно студио за перспективите пред развитието на младежките центрове Красимир Вълчев изрази мнение, че младежките центрове следва да се институционализират, да се регламентира статутът им. Деликатният момент е как да направим така, че обхватът на работа на младежките центрове в дадена община да бъде разширен до малките общини, сподели той. Да има подкрепа, устойчиво финансиране от държавния бюджет, тези средства да са заложени, като ангажимент за дофинансиране имат и общините, коментира Вълчев.

Илина Мутафчиевазасегна въпроса за качеството на работа по младежките дейности. Би ми се искало изпълнителната власт да реши къде е сектор „младежи”, сподели тя, като говори и за младежките медиатори, бизнес модели, законови промени, мястото на общините.

Г-жа Вълова каза още, че сега всяка една община решава какъв точно да бъде статутът на младежкия център. За мен първата стъпка е в национален план младежките центрове да бъдат институционализирани към общините, наред с младежката работа и младежките работници. Оттам нататък да се създаде стандарт за качество. Както знаете, ММЦ в Стара Загора е първият в България със знак за качество на Съвета на Европа и това е много сериозен стандарт, върху който може да се стъпи за обосновка на дейностите, подчерта Мария Василева-Вълова.

Вторият ден от националната конференция в Стара Загора продължи със сесии: „Овластяване на младите хора чрез иновации и изграждане на умения:програма UPSHIFT на Уницеф”, „Младежка политика на европейско и национално ниво. Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.” и „Младежка политика на местно ниво”. Предстои и дискусия с представители на местната власт за ролята на младежкия център за младежката политика и младежкото участие на местно ниво.

Акцент в третия ден от форума е перспективата пред развитието на младежките центрове и младежката работа. В последния ден от националната конференция – 11 април, ще бъдат представени резултатите от работата по групи и ще се проведе дискусия за последващи действия.


Проектът BGLD – 1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 956 635 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежкия център и увеличаване на многообразието от дейности, насочени към подкрепа за личностното развитие на младите хора.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информация в нея.

www.eeagrants.bg


https://bg-bg.facebook.com/InternationalYouthCenterStaraZagora/


Comments are closed.