4

Младежките центрове са мощен фактор за въздействие и за работа с младите хора

Те са доказано утвърден инструмент за правене на адекватни младежки политики, категорични са участнииците в Националната конференция „Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове“
Ползовторни дискусии и креативни работни панели, които представиха най-големите предизвикателства пред Международните младежки центрове в България, белязаха третия ден от Националната конференция „Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове“. Мащабният форум се провежда в Стара Загора и се оргинизара от Международен младежки център-Стара Загора по проект BGLD-1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Ролята на Националната мрежа на младежките центрове в младежката политика на национално ниво, бе основна тема на първата сесия от дневната програма. Основен лектор по нея бе Радост Раданова, управител ММЦ Перник и председател на НММЦ – Международен младежки център Перник.Участниците във форума се включиха и в два работни панела, в които бяха коментирани преспективите пред развитието на младежките центрове и младежката работа. Статутът на младежките центрове, тяхната дейност и същност на работа, както и качеството и стандартизирането на младежката работа, са основните предизвикателства, които предстои да намерят своето устойчиво решение. В един от работните панели по тези теми бяха проведени ролеви игри, при които участниците коментираха реални казуси и обсъдиха възможните решения за тях.

Управителят на ММЦ-Стара Загора Моника Тодорова-Стоянова сподели, че досегашната работа на форума е изключително ползотворна. Резултатите,  постигнати досега от Младежките центрове в България, показаха, че те са мощен фактор за въздействие в работата с младите хора, при това не само на местно ниво. Младежките центрове вече са доказан и утвърден инструмент за правене на адекватни младежки политики. Дават възможност да се види какво е реалното и актуално състояние на младите хора и да се чува техният глас по въпроси, които действително ги касаят и вълнуват, допълни управителят на ММЦ-Стара Загора.
В момента е изключително важно да се стигне до универсална обща идея и обща формула какви трябва да бъдат младежките центрове в цялата страна. Надяваме се, че проблематиката ще стана част от закона за младежта. Има много работа, която трябва да се свърши, но тя вече е започната. Голямото предимство на Националната конференция  в Стара Загора, е че събра много заинтересовани страни, даде възможност за диалог между тях, бяха коментирани различни гледни точки, каза още Моника Тодорова-Стоянова.
Тя изтъкна още, че младежките центрови в България са със стандарти, съизмерими на европейско ниво, защото освен ММЦ-Стара Загора, и младежкият центнър в Пловдив притежава европейски сертификат за качество на работа. Това е прецедент в Съвета на Европа – в една държава да има два такива центъра, уточни управителят на ММЦ-Стара Загора.

В досегашната програма на форума участваха активно както представители на националната мрежа на младежките центрове, на вече създадените младежки структури в български градове, така и представители на центровете, които тепърва ще бъдат създадени по Плана за възстановяване и устойчивост.

За нас бе от изключителна важност, че в конференцията взе участие и директорът на Националния фокусен център, който предстои да бъда изграден. Удовлетворени сме и считаме за огромно постижение изразените становища на ръководителите на проектите, по които досега функционират Младежките центрове, коментира Моника Тодорова-Стоянова.Местните власти участваха в панелна дискусия по време на втория ден от конференцията и коментираха ролята на младежките центрове за младежката политика и младежкото участие на местно ниво. В дискусията се включиха Надежда Чакърова, заместник-кмет „Образование и младежки дейности“, Община Стара Загора, Александър Владимиров, заместник-кмет “Култура, спорт, социални и младежки дейности, туризъм и инвестиции“, Община Враца, Владимир Трендафилов, заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, Община Добрич, Михаил Ненов, заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, Община Бургас, Стефан Кръстев, заместник-кмет, Община Перник, Тихомир Антонов, заместник-кмет „Европейска интеграция и икономическо развитие“, Община Монтана.

Имаме гаранция, че местните власти ще търсят единно решение за статута на младежките центрове, както и начин тяхната устойчивост да бъде осигурена. Получихме подкрепата на ръководителите на проектите, по които досега функционират младежките центрове. За нас е удовлетворяващо, че те са припознали ролята на младежките центрове, търсят решения и подкрепят целите, които всички ние си поставяме, допълни Моника Тодорова-Стоянова.Третият ден от Националната конференция „Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове“ завърши с изложение на Националната мрежа на младежките центрове. В него свои изпълнени дейности и проекти представиха Младежки международен център – Бургас; Младежки център – Враца; Младежки център – Габрово; Младежки център – Добрич; Младежки център – Монтана; Международен младежки център – Перник; Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“; както и домакините от Международен младежки център – Стара Загора. На щандовете бяха изложени информационни материали, както и атрактивни рекламни материали, свързани с проектите, осъществени от младежките центрове. Техните представители бяха подготвили интересни презентации, а изложението даде възможност за полезен омбен на опит и на добри практики.


Проектът BGLD – 1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 956 635 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежкия център и увеличаване на многообразието от дейности, насочени към подкрепа за личностното развитие на младите хора.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информация в нея.


www.eeagrants.bg


https://bg-bg.facebook.com/InternationalYouthCenterStaraZagora/


iyc.starazagora.bg


Comments are closed.