logo_mentors

МЕНТОРСКА ПРОГРАМА: ЯНУАРИ 2023 г.

МЕНТОРСКАТА ПРОГРАМА 2023


Програмата стартира през месец януари 2023 г. и ще продължи до месец юни 2023 г.

Сесиите по дати и часове.

ЯНУАРИ 2023 г.

27.01.2023 г. (петък)

28.01.2023 г. (събота)

29.01.2023 г. (неделя)

Занятията се провеждат от 9.30 до 17.30 часа в голямата заседателна зала на БТПП – ул. „Искър“ №9, ет. 2


ПРОГРАМА ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ:

„АЗ ПРЕДПРИЕМАЧЪТ- открий своя талант“

„Видове предприемачи. Качества, умения и личен потенциал на успешната жена-предприемач. Защо и как мога да стартирам собствен бизнес „

„Целеполагане. Как да разбера дали идеята ми за бизнес има потенциал. Конкретизация на идеите, отключване на подсъзнателните ресурси и на пътя до превръщането им от намерения в реални действия“

„Съставяне на собствен план и модел за постигане на цел. Страх от поемане на отговорност, лимитиращи и ограничаващи модели на поведение. Преодоляване на нагласите за поемане на риск и новаторство“

Структуриране на предприемаческата идея

„Особености при създаването на стартиращ проект. Начини за измерване на ефективност. Делегиране, възлагане и контрол“

„Преодоляване на съпротивата и „саботажа“ на екипа към нововъведения и промени. Справяне с криза в колективните взаимоотношения“

„Ролята на предприемача при сформиране на качествен екип. Умението да ръководиш и да бъдеш ръководен. Разпределяне на ролите съобразно етапите на предприемаческия процес. Изграждане на фундаментални основи на вътрешнофирмените процеси“.  „Меки“ умения за ефективно управление и обучение на служителите“.

„Силен лидер със силен екип – възможно ли е и как? Придобиване на умения за създаване, сплотяване и контрол на работата на колектива.

Предизвикателства пред  ръководителя. Как умело да се справим с морални, етични и характерологични различия на служители и партньори в полза на общата работа“.

„Набелязване и разписване на практически стъпки от намерението за създаване на проект до реализирането му. Задължителни етапи за обсъждане с цел предвиждане на евентуални пречки и затруднения“

„Лидерски умения за структуриране на предприемаческото начинание. Процедури, стратегии, визии за развитие  и надграждане на съществуващи модели. Как най-бързо и ефективно да създадем план и да направим успешен предварителен маркетинг анализ.“

„Създаване на личностен и корпоративен бранд. Използване на социалните медии като двигател за развитие на продукт, услуга или проект. Специфики за работа в различните дигитални социални платформи“

„Анализ на съществуващи добри практики за работа в социалните платформи – Фейсбук, Инстаграм, Линкедин, Тик-Ток. Съвети, препоръки, уъркшоп“.

Успешно структуриране на бизнес план – защо, за кого и как се пише.


Comments are closed.