МЕНТОРИТЕ

Даниела Пеева

Даниела Пеева е председател на УС на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите и собственик на консултантската компания Инвестър Рилейшънс Сървисис ЕООД. Юрист с насоченост капиталови пазари и тяхната регулация, мениджър по връзки с инвеститорите с опит над 15 години. Притежава повече от 20 години опит в областта на капиталовите пазари и тяхната регулация, корпоративното управление, повишаване на стандартите за разкриване на информация и устойчиво развитие. Член на работни групи към Европейската комисия, Европейския орган по ценни книжа и пазари и Европейската централна банка.
Лектор на множество обучения по връзки с инвеститори в България и Европа. Създател на единствената програма за обучение на студенти в областта „Връзки с инвеститорите“ – IR Junior Class, по която ежегодно се сертифицират студенти от 5 университета в България.