Гена Събева е бизнес дама с над 30 години професионален опит, визионер и ментор.

Управляващ партньор е в семейната компания за управление на проекти в строителството „Събеви Груп“, развива собствена франчайз марка „ВИТ – Борсата за матраци“ и проекта за рециклиране на матраци Рематрак.

Член е на ИС на Българската търговско-промишлена палата и основател и съпредседател на Съвет „Предприемачество и стартъп“ към БТПП.

Гена Събева има широка обществена дейност.

Инициатор и съорганизатор е на Национална менторска програма за жени предприемачи и Арена на дамския бизнес и е част от ръководството на Дамска бизнес общност.

Основател и председател е на Асоциация на интериорните дизайнери в България (АИДБ) и има голям принос в популяризирането на професията на интериорния дизайнер.  Съосновател и председател е на Фондация „ЗА добрите примери в бизнеса“ и учредител на Агенция за инвестиции в строителството (АИС).

Съорганизатор е на Борд Проектно финансиране и е в екипа на иновативната платформа за колективно финансиране Patient Capital.

Гена Събева заразява хората с желание да създават собствен бизнес. Мисията й е да развива и подпомага предприемачеството в България. Участва в Национална програма „Бизнесът преподава“ и е лектор в училища и университети, организира ежеседмични бизнес преходи „Бизнес пътеки“ и други събития с фокус образование, бизнес и предприемачество.