SRM_CareerForum_BannerVisual_0410

Аз съм ЮРИСТ

Аз съм ЮРИСТ

Какво прави юристът?  Занимава се с правни въпроси – изследва и изучава законодателството и юриспруденцията (правната теория и съдебната практика), както и нормотворчеството, с научна или практическа цел.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?  Изключително развито чувство за справедливост; отговорност към себе си и към всички останали; прецизност; увереност; дисциплина; ловкост; логично мислене; лоялност; последователност; приспособимост.
Какви умения трябва да имаш?  Аналитично, критично и креативно мислене; умения за разрешаване на проблеми; за комуникация; за самоуправление; адаптивност и желание за учене; устойчивост.
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?  В училище: История и български език и литература В университета: Право  
Къде можеш да получиш подходящо образование?  Висше юридическо образование със степен магистър се придобива в юридическите факултети в България и чужбина.
Къде можеш да се реализираш? Колко ще получаваш?  Може да бъдеш теоретик, преподавайки правна дисциплина, да практикуваш юридическа професия или да съчетаваш и двете. Можеш да се реализираш като: адвокат, държавен съдебен изпълнител, публичен изпълнител, частен съдебен изпълнител, помощник-частен съдебен изпълнител, нотариус, помощник-нотариус, прокурор, съдия, съдия по впиванията, юрисконсулт и други. Възнаграждението и доходите зависят най-вече от правния отрасъл. Минималният размер е около средностатистическата заплата за страната.
Какво е бъдещето на професията?  Юридическа работа винаги ще има, най-малкото поради необходимостта от съдебна система.
За кого НЕ Е тази професия?  За хора, които не обичат да посвещават времето си на четене, изучаване и търсене на различни варианти, решения и изходи от ситуации.

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО ПОРАСНА


Comments are closed.