SRM_CareerForum_BannerVisual_0410

Аз съм ЧАСТЕН БАНКЕР

Аз съм ЧАСТЕН БАНКЕР

Какво прави частният банкер?  Грижи се за банковите нужди на клиентите от своя портфейл, съветва ги относно инвестиционните и бизнес намеренията и проектите им, грижи се благосъстоянието им да расте в унисон с очакванията и желанията им.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?Висока аналитичност и комбинативно мислене; отлична памет; гъвкавост, адаптивност и клиентоориентираност; самоконтрол; енергичност; дискретност; желание и способност за научаване на нови неща.
Какви умения трябва да имаш?Умения за бърз и качествен анализ на всякакъв тип информация; за ефективна комуникация; организаторски умения
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?Математика, счетоводство, финанси, риск, борсова търговия и финансови инструменти, мениджмънт
Къде можеш да получиш подходящо образование?Необходимо е висше образование, като предпочитаните специалности са Мениджмънт и администрация, (Макро) Икономика, МИО, Счетоводство, Финанси, Финансов контрол. Можеш да ги изучаваш навсякъде – в България и в чужбина, в частна или държавна учебна институция
Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?В много от търговските банки в България и в чужбина, а в някои случаи и в „частния сектор“ като личен консултант, финансов или бизнес мениджър. Може да получиш много: експертни знания и умения, социално-значими личностни компетенции, престиж и високо признание. Това, и всичко останало, което можеш да получиш, много зависи от това колко усилия полагаш в работата и в каква посока се специализираш..
Какво е бъдещето на професията?Високите технологии и интернет са бъдещето, но ползвателите на подобни услуги търсят личния контакт с опитен специалист, предлагащ креативни решения на сложните клиентски проблеми.
За кого НЕ Е тази професия?  За хора, които не се справят добре под напрежение или не обичат да работят с хора; които не умеят да се дистанцират и позиционират правилно в заобикалящата ги среда или пък търсят просто достъп до определена прослойка в обществото.

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО  ПОРАСНА?


Comments are closed.