SRM_CareerForum_BannerVisual_0410

Аз съм УЧИТЕЛ

Аз съм УЧИТЕЛ

Какво прави учителят?  Обучава деца и ученици на различна възраст, като преподава своите теоретични знания и практически учения. Вдъхновява, мотивира и насърчава учениците да изследват заобикалящия ги свят и възпитава съпричастност и отговорност към процеси и събития в страната и света и планетата, на която живеем. Планира и подготвя уроците, които преподава. Участва в съвети с други учители и срещи с родители. Непрекъснато се усъвършенства професионално.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?Толерантност, търпение, милосърдие, страст, ентусиазъм.
Какви умения трябва да имаш?Умения за работа в екип; за активно слушане; за писмена и вербална комуникация. Упоритост, отговорност и умение за прилагане на съвременни методи в обучението. Емоционална интелигентност
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?Всички предмети в училище са важни. Човекът, който реши да стане учител трябва да избере да се обучава по дисциплини, които самият той харесва и има интерес към тях.
Къде можеш да получиш подходящо образование?За да практикуваш, ти е необходимо висше образование – бакалавър, магистър, доктор, което можеш да получиш в България и в чужбина.
Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?В детски градини, държавни училища, частни училища, колежи, частни школи и центрове. Възнаграждение: 1700 – 2500лв.
Какво е бъдещето на професията?Това е една от малкото професии, при които наистина можеш да промениш живота на другите и да ги насочиш в правилна посока. Поради това професионалното удовлетворение от работата е огромно.
За кого НЕ Е тази професия?  За хора, които не обичат да учат и да общуват с деца.

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО ПОРАСНА?


Comments are closed.