SRM_CareerForum_BannerVisual_0410

Аз съм ТЪРГОВЕЦ

Аз съм ТЪРГОВЕЦ

Какво прави търговецът?  Познава изключително добре пазара на своя продукт и дава решение. Служи на клиентите си.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?Трябва да обичаш хората, общуването да е удоволствие. Любознателност във всички сфери, но особено в тези, свързани с продукта. Интелигентността е ключова за добрия търговец. Емпатия и адаптивност. Активност и упоритост.
Какви умения трябва да имаш?Да познаваш човешката натура и да успяваш бързо да разбереш събеседника си. Умение за водене на преговори.
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?Всеки предмет, който развива и насърчава изявата. Говоренето пред публика, актьорско майсторство, приложна психология.
Къде можеш да получиш подходящо образование?Търговията е занаят, по-скоро инстинктивно умение, отколкото практическо занимание. Най-добре учи практиката под менторството на изкусен занаятчия.
Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?Навсякъде. Търговските умения са ключови при всяко взаимодействие, което имаме с другите. Когато сте на интервю за работа, търговските ви умения са от изключително значение, както за да ви вземат на работа, така и за да ви платят по-добре.
Какво е бъдещето на професията?Добрите търговци ще са все по-търсена и ценна стока.
За кого НЕ Е тази професия?  За тези, които избират живота им да бъде управляван от друг и друг да взима решенията за тях.

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО ПОРАСНА?


Comments are closed.