SRM_CareerForum_BannerVisual_0410

Аз съм СЧЕТОВОДИТЕЛ

Аз съм СЧЕТОВОДИТЕЛ

Какво прави ?  Отразява приходите и разходите на Дружеството, дава информация  дали то е на печалба или  загуба и  помага за правилното  управление на  парите.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?  Да бъдеш отговорен, организиран, старателен, с усет към детайла и търпелив.
Какви умения трябва да имаш?  Да развиеш способността си да планираш добре дейността си, да развиеш логическото си мислене и разбира се да можеш да работиш в екип.  
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?  В училище са важни всички предмети. В университета са важни специалностите с насока икономика и по-конкретно счетоводство.
Къде можеш да получиш подходящо образование?  В професионални гимназии по икономика; в колеж; в университет.
Къде можеш да се реализираш? Колко ще получаваш?  Най-често във финансовия отдел на дадено Дружество. Какво ще бъде заплащането на счетоводителя, зависи от няколко фактора, сред които ниво на отговорност, натоварване и квалификацията .
Какво е бъдещето на професията?  Стартиране на използването на изкуствен интелект за автоматизиране на счетоводните процеси, улесняващо ръчното въвеждане на документи.  
За кого НЕ Е тази професия?  За изключително творчески личности, работещи в хаос и безпорядък, които ги дразни рутината  

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО ПОРАСНА


Comments are closed.