SRM_CareerForum_BannerVisual_0410

Аз съм СПЕЦИАЛИСТ ДИГИТАЛНО БАНКИРАНЕ

Аз съм СПЕЦИАЛИСТ ДИГИТАЛНО БАНКИРАНЕ

Какво прави                 Специалист Дигитално банкиране?Изгражда връзката между клиентските нужди и очаквания и технологичното изпълнение. Има мултидисциплинарна роля – да разбере клиентските нужди от гледна точка на дигиталните приложения; дефинира, описва и документира идеалния дигитален продукт, поставя се в обувките на клиента, докато тества и приема готовото решение.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?Висока аналитичност; гъвкавост и адаптивност; самоконтрол, особено под напрежение; желание за непрекъснато надграждане на познания в сферата
Какви умения трябва да имаш?Умения за бързо вникване в механизма на работа на различни процеси и продукти; за структурирано анализиране на голям обем от данни и информация; за ефективна комуникация
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?Български език, математика; статистика, управленски информационни системи, мениджмънт
Къде можеш да получиш подходящо образование?Необходимо е висше образование, като предпочитаните специалности са Икономика, Финанси, Статистика и иконометрия, Технологии, Организация и управление. Можеш да ги изучаваш навсякъде – в България и в чужбина, в частна или държавна учебна институция
Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?В търговските банки в страната и в чужбина, както и във финансово-технологичния сектор (FinTech) – ролите, свързани с дигитално банкиране са много на брой с относително диверсифицирани направления, според твоите желания и професионални интереси. Възможност за получаване са много: експертни знания и умения, социално-значими личностни компетенции, престиж и високо признание. Професията дава възможности за надграждане в редица тесни специализации с отлични перспективи.
Какво е бъдещето на професията?Професията се развива ежедневно и очакванията са все повече тя да бъде обвързана с новите технологии.
За кого НЕ Е тази професия?  Професията не е за хора, които предпочитат спокойни и предвидими дни или за хора, които не обичат да  работят с технологии – системи, продукти, процеси.

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО  ПОРАСНА?


Comments are closed.