SRM_CareerForum_BannerVisual_0410

Аз съм ПРЕВОДАЧ

Аз съм ПРЕВОДАЧ

Какво прави преводачът?Извършва превод на устна реч или писмени текстове от един на друг език, най-често от чужд на роден и обратно. Според вида превод, преводачите се разделят в специализацията си на преводачи от един на друг език, жестови преводачи, конферентни преводачи, преводачи-придружители и т.н. Устният превод например се дели основно на два вида – консекутивен (последователен) и симултанен, или още наричан синхронен.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?Да си отговорен, акуратен, с внимание към детайла; предразположение и усет към езиците, вътрешна дисциплина; да си любознателен.
Какви умения трябва да имаш?Да владееш отлично майчиния си език, както и на перфектно ниво чуждия език. Да имаш добра компютърна компетентност, да можеш да боравиш с речници и терминология и да търсиш информация.
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?    В училище важни са хуманитарните предмети (литература, чужд език и др.) плюс компютърна грамотност. Всички филологии в университета биха били подходящи, както и други специалности, в които после може да се специализира (например медицински преводач).
Какво ниво на образование е необходимо и къде можеш да го получиш?Средно образование с владеене на ниво на езика С1 минимум или висше образование – Филология или друга специалност с изучаване на език. Можеш да учиш навсякъде.
Къде можеш да се реализираш?В европейските институции, преводачески агенции, във фирми с чуждестранно участие и пазари, в медии, преводач на книги и др.
Колко ще получаваш?Ако работиш като фрийлансър – според броя преводи. Средно заплатата варира 1000-3000 лв.
Какво е бъдещето на професията?Работата с преводачески инструменти ще ти осигури работа за бъдеще.
За кого НЕ Е тази професия?За хора, които не харесват езиците, работата с думите или самостоятелната работа. Както и хора, които не могат да си организират времето.

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО ПОРАСНА?


Comments are closed.