17107619321411

Аз съм ОФИС МЕНИДЖЪР

Какво прави Офис мениджърът?

  • Офис мениджърът в Хилти организира и координира много процеси свързани с поддръжката и снабдяването на офиса, асистиране на мениджмънта в различни дейности като автопарк, командировки, мероприятия. Друга дейност е асистиране на главния мениджър и колегите от всички нива. Също така организиране на всички събития, тийм билдинги и срещи.

Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?

  • Офис мениджърът трябва да е най-вече комуникативен и да харесва общуването.

Какви умения трябва да имаш?

  • Да си комуникативен, да си организириан, да можеш да приоритизираш дейности и задачи, да си бърз, да можеш да правиш няколко неща едновременно.

Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?

  • Български език, грамотността е изключително важна за такава позиция, защото водиш кореспонденция и пишеш писма на различни нива.
  • Хуманитарни, икономически, социални и педагогически специалности.

Къде можеш да получиш подходящо образование?

  • Възможностите са много широки -хуманитарно образование, икономическо, филологии, инженерни науки.

Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?

  • Навсякъде където има нужда от административен персонал, включително и институции.

Какво е бъдещето на професията?

  • Позицията има бъдеще, защото всеки сектор има нужда от административен съпорт.

За кого НЕ Е тази професия?

  • Тази професия не е подходяща за тези, които не обичат да общуват и да организират.

Професията ОФИС МЕНИДЖЪР представя Десислава Зидарова

Десислава Зидарова е Офис мениджър в Хилти в последната еднагодина, като преди това седем години е била в екипа Клиентско обслужване. Обича работата с клиенти, а впоследствие се заражда и интерес към по–административно ориентираната работа. Позициятана офис мениджър съчетава двете.Деси трябва да комуникира с всички служители на Хилти повъпроси, свързани със снабдяване, организиране на офисни дейности,събития и командировки, служебните дрехи, дейностите, свързани сбезопасността и опазване на здравето. Същевременно е и лицето на Хилти пред външнитеклиенти на компанията, доставчици, посетители и кандидати за работа.

Интересува се също от публицистика,политика и литература.

Hilti означава иновации и директни връзки с клиентите. Около 34 000 служители по целия свят, вповече от 120 държави, допринасят за това работата на клиентите да бъде по-продуктивна,по-безопасна и по-устойчива.

Базирани в Шаан, Лихтенщайн, Hilti допринася за опростяването,ускоряването и обезопасяването на строителните дейности, като същевременно вдъхновяваклиентите с водещи в технологично отношение продукти, системи, софтуер и услуги.

Ако има предизвикателство, за което не съществува решение на Hilti, такова ще бъдеразработено. Ето защоHilti инвестира приблизително 6 процента от продажбите всяка година внаучноизследователска и развойна дейност.

Comments are closed.