P1034340 (1)1

Аз съм КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

Какво прави кредитният консултант?

Кредитният консултант е лице, подпомагащо обикновените потребителите да вземат най-доброто и информирано решение за финансиране на своите нужди (покупка на жилище, покриване на текущи задължения, необходимост от ремонт на старо жилище или рефинансиране на стари задължения с цел договаряне на нови по-добри финансови условия, както и оптимизиране на разходи).

Кредитните консултанти, обикновено заемат или са заемали различни постове в банки и представляват клиентите си пред финансовите институции с цел договаряне на по-добри условия по договори за кредит.

Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?

Кандидатите за тези позиции трябва да бъдат креативни, комуникативни с аналитичен ум и дисциплина, с богата финансова грамотност. От тях се очаква да бъдат лоялни и коректни с клиентите си като предоставят по прозрачен начин информацията по финансирането на сделките, от които се нуждаят техните клиентите. Не на последно място – дисциплинирани.

Какви умения трябва да имаш?

Познания в сферата на финансите, счетоводството и математиката.

Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?

Основният предмет е математиката, а специалностите: Финанси, счетоводство и контрол, Банки и банково дело, Банков мениджмънт.

Къде можеш да получиш подходящо образование?

В икономически училища и университети.

Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?

Можеш да намериш реализация в банкови и финансови институции, като възнагражденията са в различни диапазони.

Какво е бъдещето на професията?

Все по-належаща е необходимостта от кредитен консултант, поради по-лесната достъпност до кредиторите, договарянето на по-добри условия по кредити, безплатната финансова консултация, както и преминаването през процесите, без да е необходимо клиентът да губи от времето си.

За кого НЕ Е тази професия?

За хората, които нямат финансова грамотност.


Професията КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ представя Лилия Петкова

Лилия Петкова е магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство – гр. София, с дългогодишен опит в сферата на финансите и банковия сектор.

Професионалният й път преминава през различни позиции в големи банки и финансови институции в България.

Лилия Петкова е основател на Noliconsult. Дейността на дружеството е пряко свързана с кредитирането, финансите и кредитното посредничество. Основната цел на компанията е високо ниво на обслужване от мотивирани, компетентни и отговорни професионалисти, предлагащи незабавни решения за вашите възникнали въпроси.

Comments are closed.