SRM_CareerForum_BannerVisual_0410

Аз съм ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР

Аз съм ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР


Какво прави интериорният дизайнер?Проектира вътрешните пространства, като съобразява техническите и  естетически характеристики на обемите с индивидуалните необходимости на ползвателите
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?Желание за непрекъснато учене и усъвършенстване, въображение, усет към пространство, текстури, цветове и материали; емпатия.
Какви умения трябва да имаш?Технически познания, познания за пространство, текстури, цветове и материали, умение за работа с клиенти и екипи; работа със специфичен софтуер; познаване на пазара – налични системи, материали, реални продукти; познаване на design thinking като процес
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?В училище: математика, физика, рисуване В университета: Архитектура
Къде можеш да получиш подходящо образование?В България – УАСГ , НБУ, ЛТУ и в чужбина
Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?Работа в студио за архитектурно или интериорно проектиране като: ръководител проектиконцептуализаторвизуализаторчертожникпродуктов мениджър
Какво е бъдещето на професията?Професията става все по-разпознаваема и услугите все по-търсени; с навлизането на новите технологии бъдещето й е свързано и с AR и VR
За кого НЕ Е тази професия?  За хора без въображение и усет  

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО ПОРАСНА?


Comments are closed.