SRM_CareerForum_BannerVisual_0410

Аз съм ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

Аз съм ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР


Какво прави електроинженерът?  Професията има широко приложение. Едно от перспективните ѝ направления е работата в електроразпределителните компании като например тези от групата Електрохолд. Електроинженерите отговарят за сигурното и надеждно функциониране на всички съоръжения на средно и ниско напрежение по електроразпределителната мрежа. Благодарение на тяхната работа електроенергията достига до крайните потребители и прави възможно нашето ежедневие.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?Любопитство, желание за трупане на знания, отговорност при изпълнение на поставените задачи, прецизност към детайла, организираност.
Какви умения трябва да имаш?На първо място човек трябва да има знания и умения за безопасна работа с електроуреди. Да притежава умения за работа в екип и комуникационни умения. Да бъде организиран, да умее да  управлява проекти, да възлага задачи и да организира добре времето си.
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?Математика, физика,  електротехника, компютърни науки; но дори и хуманитарните предмети са полезни за общата култура на бъдещите електроинженери и мениджъри.
Къде можеш да получиш подходящо образование?Най-подходящо е обучението в професионална гимназия и впоследствие надграждане на образованието във висше учебно заведение с техническа насоченост.
Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?Електроинженерите могат да се реализират във всички компании в сектор енергетика, както и в ютилити компании.
Какво е бъдещето на професията?Тя е в топ 5 най-търсените професии в света. Без нея бъдещето е невъзможно.
За кого НЕ Е тази професия?  Не е за този, който няма желание, интерес и мотивация за развитие.

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО ПОРАСНА?


Comments are closed.