daniela peeva1

Аз съм ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Какво прави Директорът за връзки с инвеститорите?            

Осъществява връзката между компаниите, набрали капитал на фондовата борса и техните инвеститори, организира срещи на мениджмънта с настоящи и нови инвеститори, презентира компанията, грижи се за обезпечаването на инвеститори с необходимата финансова и нефинансова информация. Контактува с много и интересни хора, пътува в различни страни и континенти.

Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?   

Да бъдеш комуникативен, уверен, обективен и да спазваш етични принципи в работата; дисциплиниран и енергичен.

Какви умения трябва да имаш?       

Да притежаваш отлични ораторски умения и да владееш публиките. Да можеш да работиш под напрежение и понякога при екстремни стресови ситуации

Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?         

В училище: български и английски език, математика, история, философия. Може да избереш юридическо, финансово – икономическо образование, комуникации, маркетинг или връзка с обществеността.

Къде можеш да получиш подходящо образование?  

Няма специализирано обучение. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България организира Junior IR Class, в който обучава млади хора и им осигурява практика.

Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?      

В листваните на Българска фондова борса АД компании, както и в чужбина на листваните в Европейския съюз компании. Ще имаш отлично възнаграждение. 

Какво е бъдещето на професията? 

Тенденции са насочени към превръщането й във водеща корпоративна функция.

За кого НЕ Е тази професия? 

За интровертни хора, които не обичат пътуванията и контактите, не умеят да работя в мултинационална среда и финансовата сфера не им допада.


Професията ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ представя Даниела Пеева

Даниела Пеева е председател на УС на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите и собственик на консултантската компания „ИнвестърРилейшънс Сървисис“ ЕООД.

Юрист с насоченост капиталови пазари и тяхната регулация, мениджър по връзки с инвеститорите с опит над 15 години. Притежава повече от 20 години опит в областта на капиталовите пазари и тяхната регулация, корпоративното управление, повишаване на стандартите за разкриване на информация и устойчиво развитие.

Член на работни групи към Европейската комисия, Европейския орган по ценни книжа и пазари и Европейската централна банка.

Лектор на множество обучения по връзки с инвеститори в България и Европа.

Създател на единствената програма за обучение на студенти в областта „Връзки с инвеститорите“ – IR JuniorClass, по която ежегодно се сертифицират студенти от 5 университета в България.

Comments are closed.