vodach

Аз съм ВОДАЧ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО – ВАТМАН или ШОФЬОР на тролейбус и електробус в „Столичен електротранспорт“ ЕАД

Какво прави водачът на електрически превозни средства в градския транспорт?

Ватманът управлява трамвайни мотриси. Трамвайните мотриси се движат по релси и се захранват с електроенергия от контактната мрежа чрез специален апарат наречен пантограф.
Шофьорът на тролейбус управлява тролейбуси. Тролейбусите са превозни средства, които се движат по уличното платно и се захранват с електроенергия от контактната мрежа чрез специални токовземателни пръти.
Шофьорът на електробус управлява електрически автобуси. Това са сравнително нов вид автобуси, които се движат с помощта на батерии и се зареждат на определени места чрез зарядни станции.
Най-ценното на всички тези превозни средства е, че не замърсяват околната среда, тъй като се задвижват от електрическа енергия. По този начин София ще стане по-чиста, по-зелена и по-привлекателна.
Водачът на електрическо превозно средство за градски транспорт отговаря за качествен и безопасен превоз на пътници по определени маршрути и разписания, спазва разписания и следи за състоянието на повереното му превозно средство.

Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?

Да си точен, отговорен, съобразителен, дисциплиниран, етичен в отношенията си с хората.

Какви умения трябва да имаш?

Находчивост, любознателност, за да опознаеш електрическите превозни средства, сръчност, добри рефлекси и др.

Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?

Всички предмети, които се изучават в средните училища са важни, тъй като те формират началното ниво за развитие на умения и знания и над което се надграждат професионалните умения и компетенции.
В професионално отношение са нужни знания по основните предмети, изучавани в средното образование: математика, физика, компютърни умения и т.н. и специалните предмети за придобиване на съответната квалификация.
Подходящи специалности: „Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт“; „Автотранспотна техника“; „Електрически превозни средства“.

Къде можеш да се получиш подходящо образование?

„Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт“ в ПГТЕ „Хенри Форт “ София; „Автотранспотна техника в ПГ по Транспорт – София; „Електрически превозни средства“ в ПГТ „Макгахан“ София. След завършване успешно на средното образование подходящи университети са ВТУ „Тодор Каблешков“, Технически университет и др.

Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?

След навършване на 21 годишна възраст и придобиване на съответните категории за управление на електрически превозни средства (за длъжност „Ватман“ – кат. Ттм, „Тролейбусен шофьор“ правоспособност кат. D/103/, “ Шофьор на електробус „- кат. D) в „Столичен електротранспорт“ ЕАД и останалите дружества за електрически градски транспорт в София и страната минималната основна заплата в момента е 2 105.00 лв.

Какво е бъдещето на професията?

Чрез доставки на ново поколение електрически превозни средства – трамваи, тролейбуси и електробуси, професията ще се развива в посока модернизация, автоматизация, висока степен на безопасност и комфорт за водача и за пътниците. Принос за чистотата на въздуха, качеството на живот и климата.

За кого НЕ Е тази професия?

Тази професия не е за младежи, на които им липсват основните личностни качества като дисциплина, самооценка, липса на интерес към професията, възпитание и др.

Comments are closed.