Весела-Мангейна

Аз съм бизнес и личностен КОУЧ

Какво прави коучът?

Коучът помага на хората да отключат целия си потенциал и да използват всичките си ресурси. Коучът вдъхновява човека за промяна и разгръща силата му по един уникален начин чрез разговор и силни въпроси. Коучът разкрива таланта на човека, подпомага го да развива професионалния си път и да постига целите си.

Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?

Коучът е търпелив и добър слушател, неговата основна задача е да слуша и да задава въпроси. Добрият коуч е добър комуникатор, той е любопитен, проницателен, емпатичен, разбиращ, подкрепящ.

Какви умения трябва да имаш?

Най-важното умение за коуча е да бъде добър слушател и да има огромен арсенал от добри и силни въпроси, да може да артикулира чутото и да даде обратна връзка на клиента по начин, по който да бъде възприета положително от клиента.

Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?

Хуманитарна предмети, в които има говорене, изразяване, разказване. Всеки човек може да кандидатства за коучинг сертификат преди или след университета. Все още няма специалност коучинг в университетите и затова е необходимо да бъде получен отделен сертификат, който отнема между 12-18 месеца.

Къде можеш да получиш подходящо образование?

Noble Manhattan International, Erickson Coaching International, Mentor Coaches, Aligned Actions – това са само част от школите, в които можете да придобиете коучинг сертификат за практикуващ коуч.

Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?

С професията коуч може да се реализирате навсякъде, където има фокус върху менталното и мозъчното здраве, т.к. коучът работи с нагласата на човек и разкриването на различни гледни точки. В корпоративния свят, в училищата и университетите, в спорта и сред всички хора на свободния пазар.

Какво е бъдещето на професията?

Това е професията на бъдещето! Коучът се занимава с менталното и мозъчното здраве. В ерата на изкуствения интелект и информационните технологии, човекът все повече се отдалечава от себе си и коучингът ни помага да разбираме себе си по-добре и да познаваме своите силни и слаби страни и умело да ги използваме.

За кого НЕ Е тази професия?

За хора, които не обичат да работят с хора, които са нетърпеливи и не разбират различията между хората.


Професията бизнес и личен КОУЧ представя Весела Мангейна

Тя е бизнес и личностен коуч и треньор на Питър Сейдж в България и целия свят.

Има 13 години опит в сферата на корпоративните финанси, 9 от които работикато финансов одитор в Ърнст и Янг в България и САЩ и 4 години като финансов мениджърв 2 други международни компании. Весела е сертифициран НЛП Практик и НЛП Мастър съм.Член е на Международната Коучинг Федерация и на Асоциацията на сертифицираните експерт счетоводители на Великобритания (ACCA).

Мисията на Весела е повече хора в бизнеса да намират смисъл в това, което правят, даизползват пълния си потенциал и да постигат удовлетворение заедно с успеха!

Услугите, които предлага Весела Мангейна включват:

• Индивидуални и групови коучинг сесии за формулиране на цели, идентифициране наценности, повишаване на личностната себеоценка и изграждане на увереност,трансформиране на ограничаващи вярвания в утвърждаващи, овладяване на емоциите,откриване на талант и лична мисия и др.

• Практически обучения за Ефективна комуникация и Мотивация, Ефективно даване иполучване на обратна връзка, Изграждане на емоционална интелигентност,Целеполагане, Изграждане на непоклатима увереност, Изграждане на дългосрочни ипълноценни взаимоотношения в бизнеса и живота и др.

• Шест месечна менторска програма за цялостна личностна трансформация, която целида изградиш най-добрата версия на себе си и да осъществиш истинска и трайна промянаотвъд това, което някога си си представял, че е възможно.

Comments are closed.