SRM_CareerForum_BannerVisual_0410

Аз съм БИЗНЕС И ЛИЧЕН КОУЧ

Аз съм БИЗНЕС И ЛИЧЕН КОУЧ


Какво прави кучът?  Коучът подпомага личностното и професионално развитие на човека като разгръща неговия вътрешен потенциал и ресурси и му помага да постига целите си с удовлетворение и лекота. Подпомага човека в намирането на най-верния и кратък път в постигането на своите желани резултати като повишава качеството му на живот.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?Емпатия; търпение активно да слуша хората и да ги разбира; добри комуникативни умения; неутралитет; индивидуален подход; любопитство; желание да допринасяш за обществото и да променя към по-добр 
Какви умения трябва да имаш?Активно слушане; наблюдение; даване на обратна връзка; изграждане на рапорт; добри комуникативни умения; задаване на силни въпроси; да бъде тук и сега в разговора
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?Предметите с хуманитарна насоченост, такива, които изискват интерпретиране и разказване, изразяване, построяване и структуриране на мисъл
Къде можеш да получиш подходящо образование?Задължително е необходимо да има коучинг сертификат, който може да се получи след успешно завършване на средно образование. Не е необходимо човек да има висше образование. Може да избереш: Международната Коучинг Федерация, училището на Тони Робинс, Noble Manhattan International, Erickson Coaching Inetrnational, Mentor Coaches, Aligned Actions
Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?В корпоративния свят – обучение и коучинг на мениджъри и лидери, спортисти, родители, училища и учители, собственици на малки и средни предприятия и индивидуални клиенти Относително е да се каже колко ще получаваш, но възможностите са много.
Какво е бъдещето на професията?В бъдеще и тази професия ще навлиза все повече във всички сфери. В свят, в който технологиите ни познават все по-добре от самите нас и стреса е навсякъде, коучингът ще намира все по-голямо място. Професията сега се разгръща и навлиза във всички професионални сфери.
За кого НЕ Е тази професия?  За този, който не иска да работи с хора и не иска да допринася за развитие на обществото.

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО ПОРАСНА?


Comments are closed.