mihaela georgieva1

Аз съм БАНКЕР

Аз съм СПЕЦИАЛИСТ ФИНАНСОВИ ПРОДУКТИ физически/юридически лица

Какво специалистът Финансови продукти физически/юридически лицаправи?

Осъществява продажби на финансови продукти и услуги от портфолиото на Банката за физически и юридически лица чрез привличане на нови клиенти и чрез предлагане на продукти на съществуващи клиенти

Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?

Инициативност и проактивност

Енергичност и лична продуктивност

Комуникативност

Отговорност, коректност и лоялност

Организираност и структурираност

Какви умения трябва да имаш?

Умения за анализ и оценка

Умения заработа в екип

Умения за ефективна комуникация

Умения за предлагане и продажба

Умения за убеждаване

Умения за създаване и поддържане на дългосрочни партньорски отношения

Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?

Предмети в училище – математика, български език

Специалности в университета – финанси, банково дело, счетоводство и контрол

Къде можеш да получиш подходящо образование?

Навсякъде, стига да имаш желание – в България и в чужбина, в частна или държавна учебна институция

Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?

В много от търговските банки в България и в чужбина, както и в частния сектор

Може да получиш много: Експертни знания и умения за изготвяне на финансови анализи и становища за финансовото състояние на клиентите, възможност за личностно развитие, престиж и високо признание.

Какво е бъдещето на професията?

Бъдещето на професията е свързано с промените във финансовия сектор, технологичните иновации и промените в поведението на клиентите. Специалистът финансови продукти физически/юридически лица трябва да се адаптира към промените и така ще има все по-важна роля като консултант и съветник на своите клиенти.

За кого НЕ Е тази професия?

Тази професия определено не е за хора, които нямат интерес към финансовите услуги, не са мотивирани за постигане на резултати и нямат добри комуникативни умения.


Аз съм БАНКОВ СЛУЖИТЕЛ обслужване на клиенти

Какво правибанков служител обслужване на клиенти?

Консултира, продава и предлага на клиентите банковите продукти и услуги, проучва потребностите на клиента, осъществява пълното банково обслужване на клиентите, привлича нови клиенти

Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?

Мотивация

Гъвкавост, адаптивност и клиентоориентираност

Енергичност и проактивност

Дисциплинираност и самоконтрол

Дискретност

Желание и способност за научаване на нови неща

Какви умения трябва да имаш?

Умения заработа в екип

Умения за ефективна комуникация

Умения за решаване на проблеми

Умения за управление на времето

Продажбени умения

Индивидуален подход към всеки клиент

Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?

Предмети в училище – български език, математика, психология

Специалности в университета- финанси, банково дело, счетоводство и контрол,хуманитарни специалности

Къде можеш да получиш подходящо образование?

Навсякъде, стига да имаш желание – в България и в чужбина, в частна или държавна учебна институция

Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?

В много от търговските банки в България и в чужбина, както и в частния сектор

Може да получиш много: Експертни знания и умения, социално-значими личностни компетенции, престиж и високо признание.

Какво е бъдещето на професията?

Бъдещето на професията е във взаимодействието между човека и технологиите, в създаването на персонален подход към всеки клиент. Въвеждането на дигитални банкови услуги и автоматизирани процеси ще промени ролята на банковите служители. Те трябва да се адаптират към използването на нови технологии и да развиват умения за работа с тях, за да могат да предоставят по-ефективно и иновативно обслужване на клиентите.

Бъдещето на професията се крие в нуждата от комуникация между хората. Повечето хора имат необходимост от потвърждение и професионално мнение – да можем да насочим клиента да вземе най-доброто информирано решение, от което да извлече максимални ползи за себе си; да изграждаме доверие и да сме насреща при трудности във вземане на финансови решения.

За кого НЕ Е тази професия?

Тази професия определено не е за хора, които не се справят добре с работата под напрежение и нямат комуникативни умения.


Професията БАНКЕР – Аз съм СПЕЦИАЛИСТ ФИНАНСОВИ ПРОДУКТИ физически/юридически лица и Аз съм БАНКОВ СЛУЖИТЕЛ обслужване на клиенти представя Михаела Георгиева

Михаела Георгиева е част от екипа на Fibank вече над 10 години, изминавайки пътя от специалист Клиентско обслужване до сегашната си позиция на Управител на един от най-големите клонове – София Юг.

Тя завършва висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство, степен бакалавър със специалност „Администрация и управление“ и последваща магистратура по „Банков мениджмънт“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

Своята професионална кариера започва през 2005 г. като постепенно с времето успява да натрупа опит не само като специалист, но и в управлението на хора. Това й помага бързо да премине през различни позиции във Fibank, достигайки до Управител на клон, а на позицията, която заема днес, тя отговаря за 8 офиса на банката в гр. София и управлява пряко повече от 100 служители.

Comments are closed.