SRM_CareerForum_BannerVisual_0410

Аз съм АРХИТЕКТ

Аз съм АРХИТЕКТ


Какво прави архитектът?  Планира пространството в обеми /сгради/ и прилежащата им околна среда; представя своите идеи и концепции във формата на чертежи и изчислява необходимите количества материали за изграждането на даден обект; работи екипно с останалите специалисти в строителния процес. АРХИТЕКТЪТ е доверено лице на Инвеститорите и им съдейства в строителния процес.
Какви качества трябва да имаш, за да се справяш добре?Да притежаваш безгранично въображение, креативност и компетентност, подкрепени от технически познания и опит; да си многостранен, организиран, отдаден на професията си; да си добър психолог  и да имаш чувство на висока отговорност, честност и коректност.
Какви умения трябва да имаш?Високо ниво на рисуване; комуникативност и диалогичност; умения за работа в екип и висока отговорност за решенията; владеене на чужди езици и компютърна грамотност.
Кои предмети в училище са важни и кои специалности в университета са подходящи?В училище всички, но най вече рисуване, математика, психология и компютърни технологии.
Къде можеш да получиш подходящо образование?Необходимо е висше, а перфектната комбинация е завършване преди това на  средно-техническо образование. Архитектура можеш да учиш в УАСГ в България, НБУ и в чужбина.
Къде можеш да се реализираш и колко ще получаваш?Навсякъде. Ако искаш да си по-самостоятелен и разпознаваем – мястото е в България /само, че пазарът е малък/; ако предпочиташ по- мащабни проекти – чужбина е мястото, но тогава си по-незабележима единица. Възнаграждението зависи от таланта, мащаба на обектите, способност за намиране на клиенти и договаряне и добрата репутация.
Какво е бъдещето на професията?Архитектурата е безсмъртна, винаги е актуална професия, защото е неотменен елемент от човешкото битие.
За кого НЕ Е тази професия?  За хора, които не са креативен. За безотговорни, мързеливи, некомуникативни, неорганизирани и търсещи леки и бързи печалби хора.

КАКЪВ ДА СТАНА, КОГАТО ПОРАСНА?


Comments are closed.